C2/2008M MS SERENA F, rantaanajo Hiittisten pohjoispuolella 6.3.2008

Venäjän lipun alla purjehtinut kalastustukialus SERENA F oli vuoden 2008 alusta lähtien ollut ankkurissa Hiittisten alueella paikassa 59°53,08’N ja 22°27,55’E. Alukselta oli ostettu suomalaisten kalastajien kilohailia ja silakkaa. Ostetut kalat oli pakattu ja pakastettu SERENA F:n varastoihin.

Maanantaina 6.3.2008 oli tarkoitus mennä Hankoon täydentämään SERENA F:n varastoja. Siirtymistä varten oli tilattu luotsi klo 06.30. Lähtöä valmisteltiin käynnistämällä pääkone ennakoivasti päällikköperämiehen käskystä jo klo 05.40. Koneen käynnistyessä alus oli ankkuroituna vasemmalla ankkurilla, josta oli ankkuriketjua laskettu kuusi lukkoa.

Pääkoneen käynnistyttyä potkurin lapakulmat muuttuivat alusta eteenpäin kuljettavaan asentoon (täysi eteen). Kun päällikköperämies havaitsi tämän muutaman minuutin kuluttua aluksen ollessa jo liikkeellä, paljastui, että myöskään potkurin hallintalaitteet eivät toimineet asianmukaisesti. Kun kone lopulta pysäytettiin, kulki alus ankkuria vetäen vielä noin kuuden solmun nopeudella karille Rosalan Långnäsin pohjoispuolisten Norrörarna-saarten rantaan. SERENA F ajoi rantakarikkoon laivapäiväkirjan merkinnän mukaan paikassa 59°52,8’ N ja 22°26,9’ E klo 05.49. VTS-taltioinnin mukaan tapahtuma-aika oli klo 05.42.

Aluksen sisäpuolelta suoritetun tiiveystarkistuksen jälkeen käynnistettiin pääkone uudelleen aluksen irrottamiseksi karilta. Tällä kertaa pääkoneen ja potkurin ohjaukset toimivat moitteettomasti. Viidentoista minuutin tuloksettomien irrottamisyritysten jälkeen pääkoneen käydessä taakse pääkone pysäytettiin.

Veden korkeus oli tapahtumahetkellä +60 cm. Kohta karilleajon jälkeen vesi laski merkittävästi, joten SERENA F juuttui tukevammin karille. Merivartioston veneen kaikuluodilla aluksen sivulla, hieman konehuoneen etupuolella, mitattuna vettä oli noin metri vähemmän kuin aluksen syväys vaati. Mittauksen teki puolelta päivin RV 243 sen ollessa kiinnittyneenä SERENA F:n kyljellä. Alukselta tehdyt syvyysmittaukset antoivat vastaavan tuloksen.

SERENA F irrotettiin toisena ja kolmantena paikalle tulleiden hinaajien yhteisvedolla 7.3.2008 klo 16.35. Irrotuksen aikana alus sai lisää pohjakosketuksia ja sen peräsin ilmeisesti vaurioitui. Irrotuksen jälkeen SERENA F hinattiin Naantaliin, jossa sen kalalasti purettiin toiseen laivaan.

Karilleajon syynä lienee puutteellinen potkurin ohjausjärjestelmän tarkastus ennen koneen käynnistämistä. Käynnistämisen jälkeinen valvonta ja vahdinpitokin ovat olleet puutteellisia. Toimenpiteet viittaavat hätääntymiseen ongelmien ilmaannuttua ja tilanteen vaarallisuuden paljastuttua.

Tutkijat korostavat erityisen huolellisuuden ja tarkkaavaisuuden merkitystä pitkän sekä suhteellisen toimettoman paikallaan olon jälkeen. Vanhaan muistiin ja rutinoitumiseen luottaminen saattaa tällöin olla vaarallista. Tällaisessa tilanteessa tutkijat suosittelevat korostetun muodollista tarkistuslistojen toimenpiteiden suorittamista ja riittävää miehitystä avainpaikoilla.

C2/2008M Tutkintaselostus (pdf, 2.41 Mt)

 
Julkaistu 6.3.2008