B3/2008M M/S LEMO, tulipalo aluksen keittiössä Kotkan edustalla 22.11.2008

St Vincent and Grenadines lipun alla purjehtiva M/S LEMO oli saapumassa kalkkilastissa 22.11.2008 aamulla Puolasta Kotkan Mussalon satamaan. Ollessaan vajaan kolmen meripenikulman päässä laituripaikastaan aluksen paloilmaisin hälytti tulipalosta keittiötiloissa noin
klo 05.10.

Vähän palon havaitsemisen jälkeen luotsi ilmoitti palosta VTS-keskukselle, joka edelleen antoi siitä ilmoituksen eteenpäin ja noin klo 05.11 meripelastuslohkokeskus (MRSC) Helsingissä oli tietoinen tulipalosta. Laivaväki oli jo ennen palohälytystä herätetty valmistautumaan aluksen kiinnittämiseksi satamaan, joten tiedusteluryhmä voitiin heti lähettää varmistamaan palokohteen sijainti. Tämän varmistuttua keittiötiloiksi sammutusryhmä aloitti alkusammutuksen käsisammuttimin keittiön rikotun ikkunan läpi ja samalla alus oli päätetty ankkuroida voimakkaan savunmuodostuksen vuoksi. MRSC oli pyytänyt tiedon saatuaan lähettämään sammutusryhmän Kotkasta laivalle.

Kotkan pelastuslaitoksen sammutusryhmä kuljetettiin alukselle merivartioston partioveneellä ja se oli palopaikalla noin klo 05.58. Tämä jälkeen vajaassa tunnissa palo oli aluksella saatu hallintaan ja oli aloitettu palaneiden tilojen jälkisammutus ja raivaus. Tähän tehtävään osallistui myös Helsingistä helikopterilla paikalle noin klo 06.55 saapunut kolmen miehen sammutusryhmä.
Noin puoli tuntia ennen Helsingistä tullutta sammutusryhmää, noin klo 06.20 oli M/S LEMOn sivulle kiinnittynyt Kotkasta tullut hinaaja JANET, jonka palopumppua Kotkan pelastuslaitoksen sammutusryhmä käytti sammutushyökkäyksessä keittiöön. Tällä tehokkaalla pumpulla varmistettiin riittävä työpaine sammutusletkussa.

Kello 07.12 palo oli sammutettu ja savutuuletus käynnistetty. Tämän jälkeen alus hinattiin Mussalon satamalaituriin.

Vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin. Ainoastaan aluksen konepäällikkö oli joutunut hengittämään savukaasuja poistuessa keittiötilan yläpuolella sijaitsevasta hytistään palon alkamisen jälkeen. Hänet toimitettiin tarkastettavaksi Kotkan keskussairaalaan.

Tutkinnan kuluessa vahvistui, että pelastustoiminta on mahdollista käynnistää ripeästi ja ulkopuolisen ammattiavun saaminen laivalle toteuttaa ilman erityisiä viiveitä, mitä kyseisessä tapauksessa luonnollisesti edesauttoi aluksen onnettomuuspaikka lähellä satamaa.

B3/2008M Tutkintaselostus (pdf, 2.06 Mt)

 
Julkaistu 22.11.2008