B1/2008M MS TALI, ajautuminen karille Norjan Jössingfjordissa 29.1.2008

MS TALI lähti ilmeniittilastissa Jössingfjordista, Norjasta kohti Tahkoluotoa aamulla 29.1.2008 norjalaisen luotsin opastuksella. Aluksen tultua ulos vuonosta luotsi pyysi päästä aluksesta luotsiveneeseen ennen tavanomaista luotsin jättöpaikkaa. MS TALIn päällikkö suostui tähän. Voimakkaan merenkäynnin vuoksi luotsin jättö ei useista yrityksistä huolimatta onnistunut.

Päällikkö oli kääntänyt alusta oikealle kohti rantaa, suojatakseen luotsivenettä paremmin aallokolta. Toimenpiteen aikana alus oli kulkenut niin lähelle rantaa, että luotsi oli käskenyt päällikköä kääntämään alusta vasemmalle ja palannut komentosillalle. Päällikkö oli jo ennen tätä määrännyt aluksen kääntymään vasemmalle ja käynnistänyt keulapotkurin käännöksen avuksi. Aluksen hitauden, tuulen ja aallokon vuoksi MS TALI ajautui käännöksen aikana niin lähelle rantaa, että aluksen perä osui rantakallioon noin klo 9.16 Suomen aikaa. Aluksen peräsin ja potkuri vaurioituivat ja potkuriakseli irtosi laakereistaan ja tuli ulos vajaat 2 m. Potkuriakselin reikään syntyi vuotoaukko, josta aluksen konehuoneeseen alkoi tulla vettä. Aluksen pumput eivät kyenneet pumppaamaan vettä pois tarpeeksi nopeasti, vaan veden pinta konehuoneessa alkoi kohota. Potkuriakseli oli siirtyessään rikkonut jäähdytysvesiputkistoa sillä seurauksella, että pääkone pysähtyi. Veden pinnan noustessa pumput pysähtyivät ja samoin kolme apukonetta yksi toisensa jälkeen.

Luotsi pyysi luotsivenettä hälyttämään apua. Luotsiveneen ja keulapotkurin avulla MS TALI saatiin ajautumaan matalampaan veteen ja se saatiin ankkuroitua. Aluksen luokse saapui noin tunnin kuluttua SAR -vene ja rannikkovartioston alus. Noin klo 12 alusta alettiin hinata takaisin Jössingfjordin satamaan. Matkan aikana alukselle tuotiin useaan otteeseen pumppukalustoa. Veden pinta konehuoneessa nousi lähes meren pinnan tasolle noin 10 metriin. Satamassa sukeltajat tukkivat vuodon. Konehuone tyhjennettiin vedestä, koneistot valmisteltiin perusteellista korjausta ja huoltoa varten. Lasti siirrettiin toiseen yhtiön alukseen MS PASILAan. Alus hinattiin telakalle Stavangeriin vaurioiden korjausta varten.

Tutkintalautakunnan käsityksen mukaan onnettomuuden syynä oli kovassa merenkäynnissä liian pitkään yritetty luotsin jättö. Alusta ohjanneen päällikön huomio oli kiinnittyneenä luotsin turvalliseen pääsyyn luotsiveneeseen ja hän noteerasi liian myöhään aluksen kulun kohti rantaa vallitsevat sääolosuhteet huomioon ottaen.

B1/2008M Tutkintaselostus (pdf, 3.37 Mt)

 
Julkaistu 29.1.2008