C2/2007M MS CLAUDIA, karilleajo Tornion edustalla 23.10.2007

Hollantilainen kappaletavara-alus CLAUDIA oli lastannut 4781,5 tonnin ruostumattomasta teräksestä koostuvan lastin Torniossa. Alus lähti satamasta luotsin opastamana pitkin väylää, jolla tehtiin väylänrakennustöitä. Lähestyessään väylän kaarroksessa kapeaa ”Portti” -nimistä väylänosaa häikäistyi luotsi alueella työssä olleiden ruoppausalusten valoista niin, ettei hän nähnyt kapeikkoa reunustavien poijujen valoja. Merenkäynnistä aiheutunut aaltovälke häiritsi aluksen tutkakuvaa niin, etteivät poijujen antamat kaiut erottuneet lähialueen aaltovälkkeestä. Käännös jäi vajaaksi ja alus ajautui karille saaden vaurioita pohjaansa. Ympäristövahinkoja ei syntynyt.

CLAUDIA palasi Tornioon, jossa sen vahingot tarkastettiin ja lasti purettiin. Alus telakoitiin Gdyniassa, Puolassa ja se palasi myöhemmin Tornion liikenteeseen.

Tutkinnassa tuli esiin, ettei väylänrakennustöiden aikaista yhteistoimintaa alusliikenteen ja ruoppaustyön tekijöiden välillä oltu ohjeistettu riittävällä tarkkuudella. Ruoppaajien häikäisevät työvalot yhdessä aluksen puutteellisen reittisuunnittelun kanssa aiheuttivat sen, että kapeaan väylän porttiin päättyvä käännös ei onnistunut.

Tutkijat suosittelevat, että väylien rakennuttajat tarkentavat sopimuksiinsa liikennöintiä koskevia periaatteita ja käytäntöjä. Vuosittaisissa katsastuksissa ja tarkastuksissa tulisi varmistaa, että aluksilla on reittisuunnitelmat. Lisäksi suositellaan, että merenkulkulaitos ja luotsiliikelaitos perustaisivat työryhmän tutkimaan luotsien käyttöön soveltuvaa taskutietokonetta, jossa olisi elektroninen kartta.

C2/2007M Tutkintaselostus (pdf, 1.77 Mt)

 
Julkaistu 23.10.2007