C1/2007M M/S KRISTINA REGINA ja proomu CARRIER 5, yhteentörmäys Tanskan aluevesillä Kadetrendenissä 29.5.2007

Suomalainen matkustaja-alus KRISTINA REGINA oli matkalla Amsterdamista, Hollannista Helsinkiin, Suomeen, kun se huonon näkyvyyden vallitessa törmäsi Tanskan ja Saksan välisellä merialueella Komorien lipun alla purjehtineen hinaaja PIONEERin hinaamaan ruotsalaiseen proomu CARRIER 5 kanssa 29.5.2007.

Henkilövahingoilta vältyttiin, eikä KRISTINA REGINA saanut merkittäviä vaurioita. Proomu PIONEER sen sijaan menetti osan lastina olleista tukkipuista ja sai runkoonsa merkittävät vahingot, jotka korjattiin myöhemmin telakalla.

KRISTINA REGINAlla oli tapahtumahetkellä käytössä kaksi tutkaa josta toinen oli 6 mailin skaalassa ja toinen oli 3 mailin skaalassa. Aaltovälkkeen vuoksi lähialueen tutkamaaleja ei voitu pitää ARPA -seurannassa. KRISTINA REGINAlla on AIS-lähetin ja -vastaanotin ja sen näyttölaite sijaitsee komentosillalla tutkan vieressä. KRISTINA REGINAn VHF-laitteet sekä sumumerkkiantolaite olivat toimintakunnossa sekä käytössä tapahtumahetkellä. Aluksen navigointivalot olivat toimintakunnossa tapahtumahetkellä.

Hinaaja PIONEERILLA oli yksi tutka käytössä ja vahtipäällikkö käytti vaihtelevasti eri skaaloja 3 ja 12 mailin välillä. Toinen tutka oli epäkunnossa tapahtumahetkellä. PIONEERILLA ei ollut AIS-laitetta, koska aluksen koko on alle 300 BRT. Sumumerkinantolaite oli epäkunnossa. Aluksen VHF ja navigointivalot olivat toimintakunnossa tapahtumahetkellä.

Kummallakaan aluksella ei kutsuttu päällikköä sillalle, vaikka näkyvyys oli huono.

KRISTINA REGINAn saavuttua Helsinkiin kävi ilmi, että aluksen matkatietojen tallennuslaite VDR ei ollut tallettanut mitään matkatietoja 16.12.2006 jälkeen. Tutkinnassa saatiin apua Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Britannian merionnettomuustutkintaviranomaisilta.

Hinaaja-proomuyhdistelmässä ei ollut AIS-laitetta, yhdistelmän havaitseminen perustui vain tutkakaikuun tai näköhavaintoon. Säädöksen mukaan AIS-laite tulee olla aluksella, jonka brutto on suurempi kuin 300. Vaatimus ei kuitenkaan koske proomuyhdistelmää, ainoastaan alusta. Kun hinaaja on kooltaan alle 300 brutto, ei yhdistelmää tarvitse varustaa AIS-laitteella, vaikka yhdistelmän koko olisi kymmenkertainen vaadittuun nähden. Säädöstä luotaessa on tapahtunut lapsus. Ei ollut tiedossa, että tällaiset yhdistelmät saattavat olla huonoja tutkamaaleja.

Tutkijat suosittelevat, että Merenkulkulaitos ryhtyy toimenpiteisiin, joilla AIS- vaatimus tulisi koskemaan kaikkia alusyhdistelmiä yli 300 brutto.

C1/2007M Tutkintaselostus (pdf, 1.23 Mt)

 
Julkaistu 29.5.2007