C1/2006M MS ESTRADEN ja MT WOLGASTERN, yhteentörmäys Kielin kanavassa 2.2.2006

WOLGASTERN lähti Kielin kanavan Holtenau-sulusta 1.2.2006 klo 23.32. Aluksen 9 metrin syväyksestä johtuen sen suurin sallittu nopeus oli 12 km/t (6,5 solmua). Alus lähestyi Audorf-Rade ohituspaikkaa hiljentäen vauhtia päästääkseen takana tulevat kolme laivaa (TURCHESE, ANTJE ja ESTRADEN) ohitseen. ESTRADEN lähti Kielin kanavan Holtenau sulusta 2.2.2006 klo 00.35 aluksen syväyksen ollessa 5,9 m. Matkaa tehtiin kolmen laivan letkassa, ESTRADENIN ollessa letkan viimeinen. Letkan suurin sallittu kulkunopeus oli 15 km/t (8,1 solmua). s

WOLGASTERNIN komentosillalla tehdyn suunnitelman mukaisesti Audorf-Rade ohituspaikan suoralla oli tarkoitus myös kohdata vastaantulevat kaksi pienempää alusta LENA ja RIROIL 5. ESTRADEN lähti ohittamaan WOLGASTERNiä sen vasemmalta puolelta vastaantulevan LENAN kohtaamisen aikana. WOLGASTERN alkoi kääntyä oikealle, mutta käännös saatiin korjattua ohjailutoimenpitein. ESTRADENin nopeus oli tuolloin noin 8,9 solmua ja WOLGASTERNin noin 4,6 solmua.

Kun ESTRADEN oli noin puoli laivan mittaa WOLGASTERNin keulan ohitse, vastaan tuli RIROIL 5. Tuolloin alusten nopeudet olivat lähes samat: ESTRADEN 6,0 solmua, WOLGASTERN 6,5 solmua ja RIROIL 5 6,5 solmua. Sivuutuksen jälkeen ESTRADENin ohjattavuus heikkeni, ja se alkoi kääntyä vasemmalle. ESTRADENin nopeutta lisättiin. Samanaikaisesti WOLGASTERNin komentosillalta ilmoitettiin WOLGSTERNIN kääntyvän vasemmalle ja kehotettiin ESTRADENia yhä lisäämään nopeuttaan. WOLGASTERN lisäsi myös vauhtia ohjailukykynsä parantamiseksi koska aluksen todettiin käyttäytyvän levottomasti. Tällöin aluksia oli kolme rinnakkain onnettomuutta edeltävänä hetkenä 100-110 metriä leveällä (tällä leveydellä syvyys oli vähintään 10,5 m) kanavan osuudella.

WOLGASTERNin keula osui noin klo 02.36 ESTRADENin keskilaivaan, minkä jälkeen WOLGASTERNin perä kääntyi vasemmalle ja törmäsi ESTRADENin peräosaan. Törmäyshetkellä alusten nopeudet olivat noin 8 solmua. Törmäyksen voimasta ESTRADEN alkoi kääntyä oikealle ja sen peräosa lähestyi vasemman puolen rantaa. ESTRADENin päällikkö otti välittömästi ohjailun itselleen. Vasemman puolen koneella peräytettiin, oikean puolen koneen toimiessa eteenpäin estääkseen perän ajautumisen vasemmalle kohti kanavan penkkaa. Tämä toimenpide pudotti ESTRADENin nopeutta siten, että WOLGASTERN alkoi liukua ESTRADENin oikeata sivua pitkin. WOLGASTERNin komentosillan vasen siipi osui ESTRADENin oikean puoleiseen kansirakennelmaan, messiin ja päällikön hyttiin. Näissä tiloissa ei ollut ihmisiä, joten henkilövahingoilta vältyttiin. WOLGASTERN liukui ESTRADENIN ohitse ja ajautui kanavan vasemman puoleiseen penkkaan keula edellä.

Tutkintalautakunta pitää onnettomuuden syynä yhteentörmänneiden alusten joutumista pitkäksi aikaa liian lähelle toisiaan liian suurella nopeudella ajettaessa, johtuen kahdesta peräkkäisestä vastaantulevan laivan kohtaamisesta. Ohitusta varten WOLGASTERN joutui kulkemaan lähellä kanavan oikeaa reunaa, mikä vaikeutti sen ohjailua. Alusten ohjailun vaikeutuessa, nopeuksia nostettiin, mikä edelleen lisäsi vuorovaikutusvoimia alusten lähekkäisyyden vuoksi.

Tutkintalautakunta antaa turvallisuussuosituksen Wasser- Und Shifffahrtsdirection Nord:lle ohitussääntöjen täsmentämiseksi kanavassa. Turvallisuussuosituksia annetaan myös sekä kanavissa liikennöivien alusten varustamoille että muille kanavanavigoinnista vastaaville tahoille lisäkoulutuksen antamisesta koskien rajoitetun vesialueen vaikutusta alusten liikkeisiin. Lisäksi suositetaan merenkulun koulutusyksikköjä täydentämään koulutustaan koskien rajoitetun vesialueen vaikutusta aluksen navigointiin.

C1/2006M Tutkintaselostus (pdf, 1.49 Mt)

 
Julkaistu 2.2.2006