C4/2005M MS SILJA SERENADE FIN ja KBV 046 SWE, vaaratilanne Tukholman saaristossa 4.10.2005

Tiistaina 4.10 noin klo 18.40 paikallista aikaa KBV 046 oli matkalla länteen Lindalsundin läpi kohti Vaxholmia. Komentosillan tietokone, jolla elektroninen merikartta oli, oli ollut maissa korjattavana ja se oli asennettu samana päivänä takaisin komentosillalle. Muutamia toimintoja puuttui tietokoneesta mm. AIS-vastaanottojärjestelmä, joten kuvan muodostuminen ei ollut toivotunlainen. Komentosillalla olivat päällikkö ja ruorimies.

Samaan aikaan oli Tukholmasta lähtenyt SILJA SERENADE matkalla ulospäin. Väylällä näkyi KBV 046 Lindalsundissa ja aluksella oletettiin, että KBV 046 pysyisi syrjässä risteyksessä, mutta oletus osoittautui vääräksi. SILJA SERENADElla ryhdyttiin toimenpiteisiin yhteentörmäyksen estämiseksi äänimerkein, vähentämällä aluksi nopeutta ja myöhemmin peruuttamalla sekä ohjauksen väistöliikkeellä.

KBV 046:lla oltiin keskittyneitä elektroniseen merikorttiin, eikä SILJA SERENADEa huomattu, ennen SILJAn äänimerkkejä. Tällöin KBV 046:lla yritettiin väistöliikettä styyrpuuriin. Väistöliike kuitenkin myöhästyi todennäköisesti siksi, koska automaattiohjaukselle ei annettu tarpeeksi suurta kurssinmuutosta. Tällöin järjestelmä yritti saada aluksen uudelle kurssille, jolloin ruori heilahti paapuuriin. Tämä tapahtui tilanteeseen nähden aivan liian aikaisin, jolloin miehistö kytki ohjauksen käsiohjaukselle (override-toiminto). Vasta silloin saatiin aikaiseksi nopea suunnan muutos. Aluksien välimatka oli vähimmillään noin 25 m.

Tutkinta osoittaa, että ISM:ää ei vielä ole otettu käyttöön rannikkovartiostossa. Laatuohjausjärjestelmä olisi todennäköisesti merkinnyt tarkempia rutiineja KBV 046:lla.

Tutkinnan on suorittanut Ruotsin onnettomuustutkintaviranomainen (Sjöfartsinspektionen). Tutkintaselostus on saatavana ainoastaan ruotsinkielisenä.

C4/2005M Tutkintaselostus (pdf, 1.8 Mt)

 
Julkaistu 4.12.2005