C1/2005M M/S PAULINE RUSS, pohjakosketus Hangon satamassa 20.01.2005

Ro-ro -alus PAULINE RUSS oli tulossa Tilburystä (GB) Hankoon 20.1.2005. Luotsi tuli alukselle 20.01.2005 klo 01.09 Gustavsvärn-nimisen saaren luona. VTS ilmoitti luotsille tuulen suunnaksi 185° ja nopeudeksi 11-15 m/s. Alus sivuutti poijun Hanko No:8 :n klo 01.18 ja saapui käännöspaikalle klo 01.24.

Alus käännettiin oikean kautta aallonmurtajan ja Meijerfelt-poijun välisellä vesialueella. Luotsi ehdotti myös mahdollisuutta kääntää alus satamassa aallonmurtajan sisäpuolella, koska siellä oli hyvää tilaa sataman ollessa tyhjä, mutta päällikkö päätyi toiseen käännöspaikkaan. Hinaajien käytöstä luotsi ja päällikkö eivät keskustelleet.

Käännöksen jälkeen alusta alettiin peruuttaa noin 2,5 solmun nopeudella kohti laituria no:1 potkurin nousun ollessa 25%. Peräohjauspotkuri kävi täysillä vasemmalle ja ohjaus tapahtui keulaohjauspotkurilla.

Alus sivuutti aallonmurtajan klo 01.30, jolloin luotsi ilmoitti päällikölle aluksen ajautumisesta pohjoiseen. Myös päällikkö oli todennut aluksen ajautuvan turvallisen vesialueen pohjoispuolella olevia punaisia poijuja kohti.

Päällikkö huolehti aluksen ohjailusta komentosillan vasemmalla puolella olevilla hallintalaitteilla ja luotsi tähysti komentosillan oikealla siivellä. Ruorimiestä ei komentosillalla ollut. Aluksen ollessa ensimmäisen punaisen poijun kohdalla luotsi ehdotti, että nyt on lähdettävä takaisin ulos tai lisättävä vauhtia. Päällikkö ei vastannut tähän ehdotukseen ja jatkoi peruuttamista laituria kohti.

Aluksen perän ollessa lähellä laituria klo 01.35 aluksen keulapotkuri ei jaksanut täydellä tehollaan nostaa keulaa tuulta vasten laituria kohden. Päällikkö päätti lähteä ulos satamasta. Ensiksi hän käänsi peräsimen vasemmalle ja käänsi potkurin nousukulman 60% eteen saadakseen keulan kääntymään vasemmalle. Huomatessaan, että tämä komento aiheutti perän liikkeen pohjoiseen kohti ensimmäistä punaista poijua satamasta päin katsottuna, hän käänsi ruorin oikealle, mutta tämä ei estänyt aluksen perää ajautumasta poijun päälle ja saamasta lievää pohjakosketusta.

Onnettomuuden syntyyn vaikuttanut tekijä on komentosiltayhteistyön puute, josta seurasi puutteellinen tuuliolosuhteiden vaikutuksen arviointi aluksen ohjailukykyyn.

C1/2005M Tutkintaselostus (pdf, 0.92 Mt)

 
Julkaistu 20.1.2005