B1/2005M M/S AMORELLA, tulipalo autokannella 19.5.2005

Suomalaisella matkustaja-autolautta ms AMORELLAlla oli Tukholman saaristossa autokannella tulipalo 19.5.2005. Autokannella olleen Volvo 740 -merkkisen henkilöauton konetila paloi aiheuttaen vaaratilanteen. Alus oli normaalin reittiliikenteen matkalla Tukholmasta Turkuun. Aluksella oli 1077 matkustajaa ja 159 hengen miehistö. Lastia oli 1380 tonnia. Autokannet olivat täynnä henkilöautoja, linja-autoja, rekkoja ja perävaunuja sekä moottoripyöriä.

AMORELLAn lähestyessä Tukholman saaristossa olevaa Oxdjupet'in salmea automaattinen paloilmoitusjärjestelmä hälytti tulipalosta klo 22.12. Paloilmoitin antoi hälytyksen viidennen kannen autokannelta nk. "kombikannelta". Kannella on autokannen lisäksi matkustaja- ja miehistöhyttejä. Kombikansi oli lastattu täyteen ja siellä oli 89 henkilöautoa ja kolme moottoripyörää.

Aluksen oman henkilökunnan ja palontorjuntaorganisaation hälyttäminen sekä ennakkoviestit palosta meripelastuskeskukseen ja varustamoon tehtiin hälytyssuunnitelman mukaisesti. Alkusammutuksen aloitti tehokkaasti palokoulutuksen saanut turvallisuusvahtimies vartiokierroksella olleen kansivahdin kanssa. Turvallisuusvahtimies johti alkusammutusta siihen asti, kunnes aluksen varsinainen palontorjuntahenkilöstö tuli paikalle. Paloa rajoitettiin ja jäähdytettiin vesisuihkuilla ja sprinklerijärjestelmällä. Palopäällikkö ja sammutusjohtaja johtivat sammutusta autokannelta. Lopullisesti savusukeltajat sammuttivat runsaasti savua kehittäneen palon vaahdolla 29 minuuttia paloilmoituksen jälkeen. Jälkivartiointi hoidettiin asianmukaisesti.

Savunmuodostuksen aiheuttaneesta uhkasta johtuen aluksen 1077 matkustajaa evakuoitiin suunnitelman mukaisesti ja harjoitellulla tavalla pääosin ulkokansille tai ulko-ovien läheisyyteen. Evakuointi oli valmis suunnilleen samoihin aikoihin, kun palo oli saatu sammutetuksi. Kun tulipalon sammutus oli varmistettu, matkustajat palasivat sisätiloihin ja alus jatkoi matkaansa turvallisesti Turkuun.

Tutkinnassa keskityttiin riskiin, jonka autopalo matkustaja-autolautan autokannella matkan aikana aiheuttaa aluksen turvallisuudelle. Tutkinnan tavoitteena on havaita tällaiseen tulipaloon liittyvät vaaratekijät ja arvioida nykytekniikan mahdollisuuksia turvallisuustilanteen parantamisessa.

Auton syttymissyyn tutki Turun poliisi. Tässä tapauksessa henkilöauton moottoritilan täydellisesti tuhonnut palo oli saanut todennäköisesti alkunsa sähkölaiteviasta.

Yksittäisen auton paloriskin arvioiminen on lastausvaiheessa mahdotonta, koska ajoneuvojen turvallisuus on riippuvainen ylläpitävän huollon tasosta. Varustamo ja alus eivät voi vaikuttaa tähän riskiin. Autoja kuljettavilla aluksilla paloturvallisuuden ylläpitoon käytettäviä menetelmiä ovat palon riittävän varhainen havaitseminen sekä oikein mitoitetut ja menettelytavoiltaan vakioidut, nopeat palon rajaamis- ja sammutustoimet.

Tutkintalautakunta antaa turvallisuussuosituksia varustamoille ja merenkulun koulutusorganisaatioille johtamisen organisoinnista, Pelastusopistolle yhteistoiminnassa meriturvallisuusviranomaisten ja varustamojen kanssa sammutusvälineiden ja -menetelmien kehittämisestä, merenkulun koulutusorganisaatioille ja varustamoille sammuttajien osaamisen syventämisestä, sekä varustamoille, liikenne- ja viestintäministeriölle sekä sisäasianministeriölle meripelastukseen liittyvän yhteistyön kehittämisestä.

B1/2005M Tutkintaselostus (pdf, 1.83 Mt)

 
Julkaistu 19.5.2005