C7/2004M Ms ISABELLA FIN /ROSPIGGEN SWE, vaaratilanne Tukholman satamassa 30.8.2004

Suomalainen ro-ro matkustaja-alus ISABELLA oli lähtenyt matkaan klo 7.43 Stadtgårdhamnista Tukholmasta saman aikaisesti kun ruotsalainen kuivalastialus ROSPIGGEN oli lähtenyt matkaan Danvikin kanaalista. ISABELLAn komentosillalla oli aluksen päällikkö ja luotsi. Aluksen toinen perämies saapui komentosillalle törmäyksen juuri tapahtuessa. Päällikkö ja luotsi istuivat ohjauspaikoilla, jotka ovat komentosillan keskellä. ROSPIGGENin komentosillalla oli päällikkö ja tähystäjä. Kvarnholmenin korkeudella alkoi ISABELLA lähestyä Rosspiggeniä. Pian tämän jälkeen alukset törmäsivät, 30.8.2004 noin klo 7.55, alusten ollessa Blockhusuddenin majakan länsipuolella olevan viitan luona. ISABELLA jatkoi matkaansa, koska siellä ei oltu huomattu törmäystä. Tällöin ROSPIGGENin päällikkö kutsui VHF:llä ISABELLAa ja kertoi tapahtumasta. Kun päälliköt olivat vaihtaneet tietoja keskenään, jatkoi ROSPIGGEN matkaansa telakalle vaurioiden korjaamiseksi, ISABELLAn jatkaessa matkaansa Marianhaminaan.

Isabellan vauriot rajoittuivat värin naarmuuntumiseen.
Rospiggen sai vaurioita aluksen vasemman puoleiseen lyhtytelineeseen, ohjaamon kattoon, kahteen tutka-antenniin, mastoon, savupiippuun, antenneihin ja Aldis-lamppuihin. Pienempi vene siihen kuuluvine taavetteineen vaurioitui myös.
Aluksen automaattiohjaus sekä kaksi GPS:ää saivat vaurioita ja menivät pois päältä.

Syy tapahtuneeseen oli puutteet tähystysrutiineissa. ISABELLAlta puuttui tähystäjä kokonaan ja ROSPIGGENillä ei tähystetty taaksepäin.
Myötävaikuttaneena tekijänä oli, että ISABELLA ylitti voimassa olevan nopeusrajoituksen eikä siellä seurattu riittävän tarkasti ROSPIGGENin kulkureittiä.

Tutkinnan on suorittanut Ruotsin merionnettomuustutkintaviranomainen (Sjöfartsinspektionen). Onnettomuustutkintakeskuksen vesiliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Martti Heikkilä osallistui tutkintaan tarkkailijana.

Tutkintaselostus saatavana ainoastaan ruotsinkielisenä.

C7/2004M Tutkintaselostus (pdf, 0.72 Mt)

 
Julkaistu 30.8.2004