C5/2004M MS KRASNOVIDOVO, törmäys ponttonisiltaan Kyrönsalmessa 18.7.2004

Venäjän lipun alla purjehtiva kuivarahtialus ms KRASNOVIDOVO oli 18.7.2004 lähes täydessä 1130 tonnin raakapuulastissa matkalla Varkauteen. Aluksen päällikkö oli ensimmäistä kertaa KRASNOVIDOVOlla. Tämä oli myös hänen ja aluksen yliperämiehen ensimmäinen matka Saimaalle.

Saimaan kanavalta Savonlinnaan alusta oli luotsannut kolme suomalaista luotsia. Viimeinen luotsinvaihto klo 10.16 oli tapahtunut noin 20 minuuttia ennen aluksen saapumista Olavinlinnan ohi kulkevaan Kyrönsalmen väylään. Vaihtotilanteessa luotsit kävivät lyhyen keskustelun aluksen automaattiohjauksesta ja ruorimiehen taidoista. Jonkin ajan kuluttua vaihdosta luotsi ryhtyi itse ohjaamaan alusta käsiohjauksella. KRASNOVIDOVO ei alustyyppinä ollut luotsille kovinkaan tuttu, eikä hän ehtinyt saada riittävää tuntumaa aluksen ohjailuun ennen Kyrönsalmea. Luotsin ja miehistön välilläkään ei käyty tarkempia keskusteluja aluksen ohjailuominaisuuksista eikä matkan aikaisemmista vaiheista.

Kun KRASNOVIDOVO lähestyi Kyrönsalmen alapäässä sijaitsevaa viittaporttia, luotsi havaitsi virran väylässä olevan hyvin voimakas. Pitkäksi menneen käännöksen jälkeen alus saapui vinosti Kyrönsalmen epähomogeeniseen virtauskenttään. Samanaikaisesti luotsi luovutti ohjauksen yliperämiehelle ilmoittamatta ohjauksen siirtämisestä etukäteen. Tämän seurauksena käännöksen pysäyttäminen ja sitä korjaavan vastakäännöksen aloittaminen viivästyivät.

Yliperämies siirtyi ruoriin, ja päällikkö ryhtyi ohjaamaan alusta pääkoneiden avulla. Kun alus alkoi kääntyä voimakkaasti vastakäännöksen suuntaan, miehistö ei saanut kääntymistä pysähtymään tarpeeksi nopeasti. Alus osui ensin Olavinlinnan avattuun ponttonisiltaan ja törmäsi sitten linnasaaren kallioon vajaan kolmen solmun nopeudella. KRASNOVIDOVOn vauriot olivat pienet, ja se ajettiin Kyrönsalmen läpi.

KRASNOVIDOVO saapui vinosti Kyrönsalmen väylään, ja luotsi luovutti yllättäen ohjauksen yliperämiehelle juuri ennen viittaporttiin saapumista. Nämä kaksi tapahtumaa ovat onnettomuuden välittömät syyt. Kapeassa virtaavassa väylässä pientenkin poikkeamien korjaaminen aluksen ohjailussa edellyttävät hyvää tietoa väylän olosuhteista ja erinomaista aluksenkäsittelytaitoa.

Kyrönsalmen väylä on geometriansa ja virtausolosuhteidensa vuoksi Saimaan syväväylästön vaikeimpia kohtia. Salmen historiallisen aseman takia väyläosuutta ei voi kehittää, joten ainoa rakenteellista turvallisuutta merkittävästi parantava vaihtoehto on väylän suunniteltu siirto Laitaatsalmeen.

KRASNOVIDOVOn onnettomuus tapahtui kesäaikaan, jolloin Olavinlinnan käyttö suuriin yleisötilaisuuksiin on vilkkainta. Timo Mustakallio -laulukilpailun alkukilpailu oli alkamassa linnassa. Törmäyksessä ponttonisillan kiinteän osan kiinnitys irtosi osittain, ja sillan käyttäminen kulkuväylänä ei ollut mahdollista. Tässä vaiheessa tehtiin nopeasti päätös henkilökuljetuksista kuljetuslautalla, jota ei ole katsastettu matkustaja-alukseksi.

Tutkinnassa on myös ilmennyt, että suurten ihmismäärien ainoa suunniteltu kulkureitti pois linnasta on altis häiriöille. Olavinlinnan historiallinen rakenne ja sen nykyinen käyttö tuhansien ihmisten juhlatilana ovat ristiriidassa nykyaikaisten yleisöturvallisuusvaatimusten kanssa. Olavinlinnan turvallisuusjärjestelyt ovat kokonaisuus, joka ei rajaudu pelkästään ponttonisillan käytettävyyteen eikä pelkästään alusonnettomuuteen. Vuonna 1989 linnanpihalle on suurimmaksi sallituksi henkilömääräksi vahvistettu 560 henkeä. Linnan kulkureittien yhteisleveys on nykyisten rakentamismääräysten mukaan liian pieni linnanpihalle rakennetussa katsomossa tilapäisesti sallitulle suurimmalle henkilömäärälle 2257 tai koko linnassa tilapäisesti sallitulle 2777 henkilölle. Päätökset tästä suurimmasta sallitusta henkilömäärästä perustuvat pitkään jatkuneeseen käytäntöön, eikä tilannetta ole arvioitu uudelleen katsomon, näyttämön ja kattorakennelman uudistamisen yhteydessä vuonna 2000.

Tutkintalautakunnan turvallisuussuositukset koskevat Kyrönsalmen väylän käyttäjille järjestettävää tietoa salmen virtauksista, syväväylän siirtoa, luotsauksen menettelytapojen kehittämistä, luotsien erityisvaatimuksia vaativille väyläosuuksille ja perusteellista selvitystä Olavinlinnan yleisöturvallisuudesta.

C5/2004M Tutkintaselostus (pdf, 5.59 Mt)

 
Julkaistu 18.7.2004