C3/2004M Kelirikkovene HÖGSÅRAn ja yhteysalus ROSALA II:n yhteentörmäys Örön pohjoispuolella avatussa väylässä 16.3.2004

Aikataulun mukaisella vuorollaan Örön linnakkeelle matkalla ollut MS ROSALA II ja linnakkeelta ylimääräiselle, aikatauluun kuulumattomalle vuorolle lähtenyt kelirikkovene MV HÖGSÅRA törmäsivät sumussa keulat vastakkain 16.3.2004 klo 12.45. Alukset ajoivat kapeassa, vuoroliikenteen käyttämässä, jääkenttään avatussa väylässä lähellä Örön saarta. Törmäyspaikka oli kauppamerenkulun käytössä oleviin karttoihin piirrettyjen väylien ulkopuolella, mutta käytetty väylä oli mitattu ja merkitty yhteysliikenteen käyttöön. ROSALA II:lla oli 2 matkustajaa ja 3 hengen miehistö sekä lastina yksi kuorma-auto. HÖGSÅRAlla oli 13 matkustajaa ja 3 hengen miehistö. Törmäyksessä vältyttiin henkilövahingoilta. HÖGSÅRAn ohjaamo vahingoittui vaarallisesti, mutta ROSALA II kärsi vain vähäisiä vaurioita. Törmäyksestä ilmoittamisessa viivyteltiin merkittävästi. Tässä tapauksessa viivyttelyllä ei oleellisesti vaarannettu ihmisten turvallisuutta.

Kotimaan matkustaja-alusliikenteen ja sotilasmerenkulun piiriin kuuluvan henkilö- ja huoltoliikenteen käyttämillä yhteisillä väylästöillä tulisi olla voimassa yhteisesti laadittu turvallisuussäännöstö yhteentörmäyksien ja vaaratilanteiden välttämiseksi.

C3/2004M Tutkintaselostus (pdf, 1.07 Mt)

 
Julkaistu 16.3.2004