C2/2004M Troolari NORDSJÖ, kallistuminen Pohjois-Itämerellä 27.1.2004

Suomalainen troolari NORDSJÖ (FIN-1107U) oli 27.1.2004 Pohjois-Itämerellä nostamassa troolipussia, kun alus sai 20-30 asteen kallistuman. Alus oli ollut kalastamassa yhdessä troolari WINDin kanssa. Koko yhteissaalis oli lastattu NORDSJÖhön. NORDSJÖ ilmoitti tilanteesta paikalta poistuneelle WINDille, joka lähetti hätäkutsun. Lähellä ollut SILJA SYMPHONY tuli NORDSJÖn luo ja antoi tuulen suojaa myös WINDin tultua paikalle varmistamaan. NORDSJÖ saatiin lähes oikaistua ja se pääsi jatkamaan matkaa Kasnäsiin, jossa sen lasti purettiin NEW BALTICiin.

Tutkintalautakunnan selvityksen mukaan onnettomuus johtui liian täyteen lastauksesta ja kalalastiin kertyneen veden aiheuttamasta kalan lisääntyneestä siirtymisherkkyydestä. Kalastuksen loppuvaiheessa tehty kalapussin nosto kallisti alusta ja kalalasti alkoi siirtyä pitkittäisten kalalaipioiden yli SB-puolelle. Kalaruuma oli jaettu kuuteen laariin ja ruuma oli melko täynnä, joten kalan kallistava momentti tuli tasapainoon alusta oikaisevan momentin kanssa jo noin 30 asteessa.

Tutkintalautakunta suosittelee, SEA GULLin suositusten lisäksi, että Merenkulkulaitos valvoo kalastusalusten vakavuusaineistoja siten, että alusten vakavuusaineisto vastaa kaikkia kalastusaluksen lastitilanteita.

Tutkintaselostus on tutkintaselostuksen B3/2004M Troolari SEA GULL, uppoaminen Itämerellä 27.5.2004 liitteenä.

C2/2004M Tutkintaselostus (pdf, 2.74 Mt)

 
Julkaistu 27.1.2004