B7/2004M Ms SUPERFAST VII, pohjakosketus Hangossa 12.11.2004

Ro-Ro- / matkustaja-alus SUPEFAST VII oli matkalla Rostockista Hankoon 12.11.2004. Matkustajia aluksella oli 140. Lastina aluksella oli trailereita, rekkoja ja henkilöautoja. Luotsin alus otti Hangon edustalla Russarön ja Gustafsvärnin välillä klo 19.05. Alus saapui sataman ulkopuolella olevalle kääntöpaikalle klo 19.14 jolloin hinaajat Ajax ja Iso-Pukki kiinnitettiin aluksen oikealle sivulle.

Komentosillalla oli päällikkö, staff captain, yliperämies, ruorimies ja luotsi. Päällikkö huolehti aluksen ohjailusta vasemmalta siiveltä, yliperämies tarkkaili oikealta siiveltä aluksen etäisyyttä väylän pohjoispuolella oleviin poijuihin. Luotsi huolehti yhteydenpidosta hinaajiin. Staff captain oli komentosillalla ilman varsinaista tehtävää.

Aluksen päällikkö ja luotsi suunnittelivat satamaan menon siten, että alus peruutetaan satamaan tuulen ollessa keulasta ja hinaajat oikealla sivulla valmiina työntämään alus laituriin. Käännöspaikalla alus ajautui väylän pohjoispuolelle, joten hinaajia pyydettiin työntämään alusta etelään aluksen ollessa peruutusliikkeessä. Tämän toimenpiteen ja päällikön mukaan tuulen vaikutuksen vuoksi alus ajautui väylän etelän puolelle.

Peruutusta jatkettiin, eivätkä päällikön ponnistelut aluksen saamiseksi väylälle tuottaneet tulosta. Aluksen perän ollessa hyvin lähellä aallonmurtajaa, pyydettiin keulan hinaajaa siirtymään aluksen vasemmalle puolelle. Tämä ei onnistunut, koska alus oli ajautunut niin lähelle aallonmurtajaa, ettei siellä ollut veden mataluudesta johtuen tilaa hinaajalle.

Alus sai pohjakosketuksen Hangon aallonmurtajan kärjessä klo 19.24, mutta pystyi jatkamaan matkaansa laituriin, johon se kiinnitettiin hiukan myöhemmin.

Aluksen saamat vauriot eivät aiheuttaneet alukselle uppoamisvaaraa eivätkä vakavuusongelmia.

Tutkinta paljasti, että onnettomuuden vahvin taustatekijä oli varustamon puutteellinen turvallisuusjohtamisjärjestelmän (SMS) ohjeistus. Tästä seurasi olemassa olevien navigointilaitteiden riittämätön hyödyntäminen sekä komentosiltayhteistyön puute. Ohjeistus ei sisältänyt satamaohjailua myrskyllä, mikä johti tuulen vaikutuksen puutteelliseen arviointiin.

B7/2004M Tutkintaselostus (pdf, 2.01 Mt)

 
Julkaistu 12.11.2004