B3/2004M Troolari SEA GULL, uppoaminen Itämerellä 27.5.2004

Suomalainen troolari SEA GULL (AAL-18) oli lähtenyt 21.5.2004 Bornholmista Neksön satamasta kalastamaan kilohailia Ruotsin kalastusvyöhykkeelle. Myöhemmin alus siirtyi Puolan kalastusvyöhykkeelle. Kalastus tapahtui troolilla. Kun illalla 26.5 klo 21.40 alukseen oltiin nostamassa viimeistä vetoa, alus kallistui yhtäkkiä oikealle ja jäi kallistuneeseen asentoon. Kippari määräsi pelastuspuvut päälle ja pelastuslautan laitettavaksi valmiiksi. Alusta yritettiin oikaista pumppaamalla polttoainetta toiselle laidalle sekä pumppaamalla kalaa mereen, mutta se ei auttanut. Apuun pyydetty lähellä kalastanut suomalainen troolari HELLE KRISTINA yritti oikaista SEA GULLia troolivinssinsä avulla. Pelastuslautta laskettiin vesille ja osa miehistöstä siirtyi HELLE KRISTINAlle. Oikaisuyrityksistä huolimatta alus kallistui lisää. Aamulla 27.5 se yritettiin saada HELLE KRISTINAn hinaukseen, mutta se ei onnistunut. Kello 8.30 SEA GULL kallistui nopeasti lisää ja upposi.

Tutkintalautakunnan selvityksen mukaan onnettomuus johtui kalalastin muuttumisesta vellimäiseksi, mikä synnytti suuren vapaan nestepinnan ja aluksen vakavuus heikkeni merkittävästi. Samaan aikaan kalastuksen loppuvaiheessa tehty kalapussin nosto kallisti alusta ja kalalasti alkoi siirtyä pitkittäisten kalalaipioiden yli SB-puolelle. Kallistuma eteni nopeasti noin 45 asteeseen, minkä jälkeen se hidastui. Laipiot saattoivat myös vaurioitua kalan siirtyessä, mikä edesauttoi tapahtuman etenemistä. Alukseen kertyi hitaasti vettä ja noin 10 tunnissa se lopulta menetti vakavuutensa ja kaatui kallistuman edettyä 60-70 asteeseen.

Tutkintalautakunta antaa suosituksia Merenkulkulaitokselle koskien kalastusalusten katsastustoiminnan parantamista erityisesti alusten vakavuuteen vaikuttavien seikkojen sekä vakavuusasiakirjojen ajan tasalla pysymisen osalta. Yhteisesti kalastusalan järjestöille, alan oppilaitoksille sekä Merenkulkulaitokselle annetaan suositukset kalastusalusten vakavuusaineiston sisällön kehittämiseksi kalastajille ymmärrettävämpään muotoon sekä selvittämään, miten kilohailin kalastukseen liittyvät erityiset vaaratilanteet voitaisiin hallita.

B3/2004M Tutkintaselostus (pdf, 2.74 Mt)

 
Julkaistu 27.5.2004