B1/2004M M/S FINNCLIPPER, karilleajo Kapellskärin edustalla 20.01.2004

Ro-Ro- / matkustaja-alus FINNCLIPPER lähti Kapellskärin sataman laiturista No.4 20.01.2004 klo 02.03 Suomen aikaa kohti Naantalia. Päällikkö hoiti komentosillan lähtöjärjestelyt itse. Koillistuulen nopeudeksi hän arvioi 12-17 m/s. Koillistuuli painoi alusta vasemmalta laituria vasten. Päällikkö ajoi keulapotkureilla keulan ulos laiturista, perän nojatessa laiturin viimeiseen rannanpuoleiseen lepuuttajaan. Tämän jälkeen perä irrotettiin laiturista lisäämällä konetehoa eteenpäin ruorin ollessa oikealle.

Yliperämies saapui sillalle klo 02.06 aluksen ollessa jo liikkeessä. Yliperämies ilmoitti päällikölle aluksen perän lähestyvän laituria jolloin päällikkö teki ruorilla korjausliikkeen oikealle ja keulapotkuriohjaus kytkettiin pois. Näin jatkettiin kunnes aluksen perä oli sivuuttanut laiturin pään. Laiturin pään sivuutuksen jälkeen päällikkö siirtyi ohjaamaan komentosillan keskikonsolista ruorin ollessa keskellä ja säätölapapotkurien tehon ollessa noin 23 % eteenpäin. Keulapotkurien ohjailua hän ei aktivoinut keskikonsoliin.

Aluksen VDR tallenteen mukaan liiketilaennuste "Predictor" osoitti aluksen sortuvan kohti Kapellskärs skäretin pohjoispuolen poijua. Komentosillalla olleista kumpikaan ei seurannut "Predictorin" näyttöä. Matkaa jatkettiin samoin potkuri- ja peräsinasetuksin, keulapotkurien tehon ollen nollassa. Noin klo 02.09 päällikkö käänsi peräsintä noin 20° vasemmalle muiden ohjailulaitteiden säätöjen ollessa ennallaan. Alus sortui vähäisten ohjailutoimenpiteiden johdosta edelleen kohti edellä mainittua poijua. Aluksen perän lähestyessä poijua noin klo 02.09.50 päällikkö lisäsi potkurien tehon noin 32 %:iin ja käänsi peräsintä oikealle noin 15° välttääkseen aluksen perän osumisen poijuun. Aluksen perän oikeanpuoleinen törmäyslista osui poijuun noin klo 02.10.30, jonka jälkeen alus ajoi saaren koillispuolella olevalle karikolle klo 02.10.50 kulkeutuen sen ylitse, jolloin aluksen pohja vaurioitui koko pituudeltaan.

Aluksen saamat vauriot eivät aiheuttaneet alukselle uppoamisvaaraa eivätkä vakavuusongelmia. Alus palasi Kapellskäriin laituriin klo 03.36, jonne lasti ja matkustajat purettiin.

Onnettomuuden syntyyn vaikuttaneet tekijät ovat puutteellinen perehtyminen aluksen ohjailuun ja sen laitteisiin, olemassa olevien ohjailu- ja navigointilaitteiden riittämätön hyödyntäminen ja komentosiltayhteistyön puute.

B1/2004M Tutkintaselostus (pdf, 1.63 Mt)

 
Julkaistu 20.1.2004