C9/2003M Matkustaja-autolautta SPOVEN, karilleajot Torsholman luona ja Degerön lähellä 7.–8.11.2003

Ahvenanmaan saaristossa yhteysliikennettä hoitava matkustaja-autolautta SPOVEN ajoi aika-taulun mukaisella matkalla Lilla Hummelholmasta Lappoon karille 7.11.2003 klo 17.45 ja vaurioitui toisessa karilleajossa 8.11.2003 klo 14.40 Degerbyn länsipuolella siinä määrin, että ei enää kyennyt karilta irrotuksen jälkeen omin avuin jatkamaan matkaansa telakkaan Maarianhaminaan. Kahteen peräkkäin sattuneeseen karilleajoon vaikuttivat paitsi huono näkyvyys myös omaksutut työskentelyrutiinit. Jälkimmäisessä tapauksessa päällikön väsymystila oli yhtenä vaikuttavana osatekijänä. Hän oli valvonut lähes yhtäjaksoisesti 32 tuntia ennen tätä karilleajoa.

C9/2003M Tutkintaselostus (pdf, 0.6 Mt)

 
Julkaistu 7.11.2003