C8/2003M ms SILJA OPERA SWE, yhteentörmäys kolmen rahtialuksen kanssa Pietarin satamassa 17.9.2003

Ruotsin lipun alla purjehtinut ms Silja Opera törmäsi 17.9.2003 Pietarin satamassa kolmeen rahtialukseen. Alus oli matkalla Pietarista Helsinkiin.

Onnettomuuden tutkinta suoritettiin lippuvaltion viranomaisen (Sjöfartsinspektion) toimesta. Onnettomuustutkintakeskuksen erikoistutkija Risto Repo osallistui tutkintaan tarkkailijana.

Sjöfartsinspektionin raportin mukaan onnettomuuden syynä olivat muun muassa seuraavat seikat:
1. Aluksen paikkaa ja liikettä ei seurattu huolellisesti luotsin ja komentosiltamiehistön toimesta.
2. Komentosiltamiehistön ja luotsin välinen heikko kommunikointi.
3. Kanavan virtaus, pohjaimu sekä tuuli, jotka painoivat alusta sivulle.

Tutkintaselostus on saatavissa ainoastaan ruotsinkielisenä.

C8/2003M Tutkintaselostus (pdf, 0.33 Mt)

C8/2003M Tutkintaselostus (pdf, 0.61 Mt)

 
Julkaistu 17.9.2003