C6/2003M M/S PAMELA, karilleajo Ruotsissa Södertäljen eteläpuolella 23.4.2003

MS PAMELA ajoi karille 23.4.2003 klo 02.27 Suomen aikaa Ruotsissa Södertäljen eteläpuolella ja sai vuodon keulan painolastitankkiin. Muilta osin alus säilyi lähestulkoon vahingoittumattomana. Painolastiveden valuttua ulos keulan painolastitankista PAMELA irtosi karilta ilman irrotusyritystä. Ruotsin merenkulkuviranomaiset tarkastivat aluksen ja antoivat luvan aluksen hinaamiseen telakoitavaksi Tukholmaan. Selvitysten perusteella kävi ilmi, että karilleajohetkellä komentosillalla vahtijärjestelyt olivat normaalikäytännöstä poikkeavat, ja karilleajoon vaikuttaneena tekijänä voidaan pitää osittain väsymyksen aiheuttamaa tarkkaavaisuuden herpaantumista.

C6/2003M Tutkintaselostus (pdf, 0.36 Mt)

 
Julkaistu 23.4.2003