C5/2003M Veneonnettomuus Pärnun edustalla 8.6.2003 ja viisi muuta veneonnettomuutta

Tämä tutkintaselostus muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään Sun 33 -tyyppisen moottoriveneen uppoamista Pärnun edustalla 8.6.2003. Toiseen osaan on kerätty yhteenvedot viidestä veneonnettomuudesta, joissa vene on saanut vuodon ilman, että sen runko olisi vaurioitunut esimerkiksi karilleajon tai yhteentörmäyksen seurauksena. Yksi näistä veneistä upposi ollessaan laituriin kiinnitettynä aaltojen lyödessä vettä sisään perästä. Tutkintaselostuksen kolmannessa osassa annetaan turvallisuussuosituksia kaikkien tutkittujen tapausten perusteella.

Sun 33 -tyyppinen huvivene joutui onnettomuuteen matkalla Hangosta Haapsalun kautta Pärnuun. Vene on 10 metriä pitkä ja se oli rakennettu vuonna 1990. Veneessä oli onnettomuusmatkalla kaksi mieshenkilöä. Vene pistäytyi hakemassa polttoainetäydennystä Haapsalussa 7.6.2003 ja jatkoi samana iltana klo 21.00 matkaansa kohti Pärnua. Venettä ohjattiin viitoitettua vesialuetta, joka sijaitsee Manilaid ja Kihnun saarten välissä. Tämän reitin viimeiseltä viittaportilta paikassa noin 64°12,8' N 024°13,2' E vene suunnistettiin kohti Pärnun valoja.

Veneen perävetolaite takertui suureen kalastuspyydykseen, ilmeisesti rysään, noin klo 24.00 paikassa 58° 15,2 N 024° 18,8 E. Veneen potkuriin kietoutuneet pyydyksen köydet sammuttivat koneen eikä näitä köysiä saatu omin voimin poistettua. Rysä painoi veneen perää alaspäin. Veneen perästä suuntautunut tuuli ja sen nostattama n. 0,5-1 m korkea aallokko täyttivät veneen vedellä tyhjennysyrityksistä huolimatta ja se upposi edellä mainittuun paikkaan noin klo 01.50. Veneessä olleet kaksi miestä joutuivat veden varaan. Pärnun rajavartiosto pelasti miehet merestä 8.6.2003 klo 03.27.

Onnettomuuden syyt olivat veneen takertuminen puutteellisesti merkittyyn kalanpyydykseen sekä veneen peräosan matala varalaita ja luukkujen ja läpivientien epätiiveys. Aallokko pääsi lyömään veneen avotilan peräpeilissä ollen kulkuaukon kautta ja epätiiviit konetilan luukut päästivät veden konetilaan.

Myös yksi viidestä muusta selostuksessa lyhyesti käsitellystä onnettomuudesta johtui siitä, että aallokko löi vettä veneen avotilaan peräpeilissä olleen kulkuaukon kautta ja vesi pääsi epätiiviiden luukkujen kautta konetilaan. Aaltojen iskut olivat irrottaneet kulkuaukon portin, minkä johdosta varalaita perässä pieneni merkittävästi.

Tutkintalautakunta suosittaa, että katettujen, etupäässä sisäperämoottoriveneiden tiiveys- ja varalaitavaatimukset tarkistettaisiin perän, perässä oleva avotilan ja avotilasta sisätiloihin johtavan oven osalta. Lisäksi suositetaan, että asia otettaisiin esille veneilijöille suunnatussa valistuksessa ja vapaaehtoisessa katsastustoiminnassa.

Muut neljä lyhyesti tutkittua vuototapausta johtuivat meriveteen yhteydessä olleessa putkistossa tai runkoläpiviennissä tapahtuneen murtuman, korroosion tai vastaavan syyn johdosta. Näiden tapausten perusteella tutkintalautakunta suosittaa, että korroosiolle tai muulle vanhenemiselle alttiiden kriittisten osien kestävyys tulisi arvioida ja niiden uusimisvälistä laatia suositus.

Tutkintalautakunta suosittaa lisäksi, että veneilijöille suunnatussa navigointikoulutuksessa tulisi painottaa myös reittisuunnittelun tekoa ja kuljettavien vesialueiden ominaispiirteiden selvittämistä sekä poikkeustilanteisiin varautumista.

C5/2003M Tutkintaselostus (pdf, 2.07 Mt)

C5/2003M Tutkintaselostus (pdf, 5.32 Mt)

 
Julkaistu 8.6.2003