C4/2003M Jäänmurtaja VOIMA, karilleajo Helsingin edustalla 11.4.2003

Jäänmurtaja VOIMA oli avustustehtävissä Helsingin edustalla 11.4.2003. Melko voimakas idän ja kaakon puoleinen tuuli liikutti jäitä luoteeseen vaikeuttaen laivaliikennettä sekä Porkkalan väylällä että Helsingin edustalla. Helsingin edustan liikenne alkoi ruuhkaantua ja erityisesti alukset, joilla oli heikko jääluokka, olivat vaikeuksissa. Helsingin edustan avustustehtäviä 11.4.2003 aamuyöllä hoitaneen VOIMAn tehtävät lisääntyivät ja ruuhkautumisen vaara oli olemassa.

Heikkoon jääluokkaan kuuluvia aluksia ei VOIMAn päällikön ja luotsivanhimman sopimuksesta ohjattu Porkkalan väylälle paikoitellen umpeutuneiden väylien vuoksi. Alukset ohjattiin Harmajalta ulos ja VOIMA sai ennakkovaroituksetta ja yllättäen avustettavakseen 1B jääluokan M/S TANJAn, joka avustettaessa ei pystynyt seuraamaan VOIMAn avaamassa rännissä, vaan jäi kiinni jäihin kahden kaapelin päähän Ulkomatalan reunamerkin itäpuolelle. VOIMA ei ottanut TANJAa tällöin hinaukseen.

TANJAn jäätyä tähän VOIMA jatkoi matkaansa avustamaan aluksia, jotka olivat jäissä muutaman mailin päässä lounaassa. Helsinki VTS varoitti VOIMAa TANJAn sijainnista lähellä Ulkomatalaa ja sen ajautumisesta kohti sitä. VOIMA palasi avustamaan TANJAa lopetettuaan ulompana odottaneiden alusten avustuksen. Avustusyritysten aikana Tanja oli ajautunut luoteeseen liikkuvien jäiden mukana lähemmäksi Ulkomatalaa. TANJAn ottaminen hinaukseen kesti odottamattoman kauan ja liikkeelle lähdettäessä jäänmurtaja ajoi karille 11.4.2003 klo 04.50. Alus ei saanut vuotoja.

Onnettomuuteen myötävaikuttaneita tekijöitä olivat liikenteen ruuhkautumisen aiheuttama sekava liikennetilanne ja komentosiltahenkilöstön yhteistyötä häirinnyt runsas radioliikenne sekä jäänmurtotoimintaan osallistuvien organisaatioiden yhteistyöohjeiden puuttuminen. Muut turvallisuushavainnot koskevat mahdollista väsymystä, merenkulkulaitoksen organisaatiomuutoksia ja liiken-nerajoituksesta myönnetyn erivapauden vaikutusta.

Tutkijat antavat turvallisuussuosituksia merenkulkulaitokselle viranomaisten yhteistoimintaohjeistuksesta talviliikennettä ja jäänmurtotoimintaa varten sekä varustamoliikelaitokselle kansipäällystön laitetuntemuksen koulutuksen tehostamisesta.

C4/2003M Tutkintaselostus (pdf, 0.62 Mt)

 
Julkaistu 11.4.2003