C3/2003M Ms BIANCA, karilleajo Gävlen ulkopuolella Själstenarnan matalikkoon 31.3.2003

Kuivalastialus Ms BIANCA ajoi karille 31.3.2003 klo 05.04. Karilleajo tapahtui Ruotsin aluevesillä Gävlen sisäänajoväylän pohjoispuolella Själstenarna´n matalikolle, paikkaan 60° 43,6' pohjoista leveyttä ja 017° 30,2' itäistä pituutta. BIANCA osui matalikon itäisimpään kärkeen kulkusuunnalla 287°. BIANCA sai karilleajossa runkovaurioita, vuotoja pohjatankkeihin ja vakavamman vuodon konehuoneeseen. Karilleajo oli seurausta vahtipäällikön nukahtamisesta ja tähystäjän tarkkaavaisuuden herpaantumisesta. Teknisten navigointivälineiden hälytykset eivät toimineen laitteiden kytkennässä sattuneen virheen vuoksi. Hälytysten puuttumiseen ei oltu kiinnitetty riittävää huomiota.

Vahtipäällikön alentunut vireystila ja nukahtaminen toistaa samaa kaavaa, kuin useissa muissa viime vuosina tapahtuneissa suomalaisalusten karilleajoissa. Vaikuttavina tekijöinä ovat olleet, kuten tässäkin tapauksessa riittävän levon puute ja tähystäjän tehoton käyttö vahdinpidossa. Ihmisen sisäisen unirytmin rikkoutuminen vaikeuttaa valveilla pysymistä erityisesti aamuyön tunneilla, näin tässäkin onnettomuudessa.

C3/2003M Tutkintaselostus (pdf, 0.58 Mt)

 
Julkaistu 31.3.2003