C1/2003M Troolari BRIAN KENT, vaaratilanne jääkentässä Porin edustalla 5.2.2003

Porilainen terästroolari BRIAN KENT törmäsi 5.2.2003 jäälauttaan noin 35 meripeninkulman päässä Reposaaresta luoteeseen. Troolarin keula vaurioitui ja keulapiikin takana ollut törmäyslaipio painui sisään ja irtosi osittain laidoituksesta. Keulapiikki ja törmäyslaipion takana ollut keularuuma täyttyivät vedellä.

BRIAN KENTin miehistö ilmoitti tapahtumasta West Coast VTS-keskukselle, joka ilmoitti edelleen tilanteesta Turun meripelastuskeskukselle. Meripelastuskeskus lähetti paikalle Porin luotsiaseman luotsikutterin, johon lähti myös rajavartiomiehiä Porin merivartioasemalta.

Luotsikutteri saattoi BRIAN KENTin Reposaaren satamaan.
Tutkinnassa kävi ilmi, että BRIAN KENTin keulapiikissä olleet kaaret eivät olleet kiinni köliraudassa. Jotkut kaaret päättyivät useita satoja millimetrejä ennen kölirautaa. Seurauksena oli, että keula oli heikko.

Kun BRIAN KENT on purjehtinut suurimman osan elinkaarestaan Tanskan lipulla, tarkistettiin Tanskan merenkulkuviranomaisilta, onko aluksen keulaan tehty sellaisia korjauksia, joiden yhteydessä kaaria olisi katkottu. Merkintöjä tällaisista korjauksista ei löytynyt. Kaarien syöpymisaste huomioon ottaen kaarien on täytynyt olla jo hyvin kauan vajavaisia. Aluksen säännönmukaisissa katsastuksissa tätä rakennevirhettä ei ole havaittu. Toisaalta keulapiikkiin johtavan miesluukun pulttien korrosioitumisasteen perusteella on mahdollista, ettei luukkua ole katsastusten yhteydessä koskaan avattu.

C1/2003M Tutkintaselostus (pdf, 0.62 Mt)

 
Julkaistu 5.2.2003