B2/2003M Hinaaja PEGASOS, kaatuminen ja uppoaminen Helsingin edustalla 13.11.2003

Suomalainen hinaaja PEGASOS upposi 13.11.2003 klo 21.41 Helsingin edustalla. PEGASOS oli ollut hinaaja POSEIDONin kanssa avustamassa panamalaista konttialusta MSC HINAa Helsingin Länsisatamaan. PEGASOSin konepäällikkö hukkui onnettomuudessa.

MSC HINA oli suurin siihen mennessä Helsingin satamaan tullut konttialus. Alukselle menossa ollut luotsi sai tietää, että alus oli hänelle tuntematon ja sen koko oli suuri (pituus 203 m) Helsingin satamaan. Toisen, avustavan luotsin mukaan ottamisesta päätettiin yhdessä luotsivanhimman kanssa. Luotsi otti myös yhteyttä aluksen meklariin, jolta hän sai tietää, että MSC HINAn keulapotkuri ei toimi. Muita teknisiä tietoja hän ei saanut.

Hinaajavarustamolla oli tuolloin Helsingissä käytettävissä vain kaksi hinaajaa PEGASOS ja POSEIDON. Luotsit olisivat halunneet tehokkaammat hinaajat. Sää oli hinaajien päälliköiden mielestä tavanomainen, joten he pitivät avustustehtävää rutiininomaisena ja kalustoa riittävänä. Hinaajien päälliköt ja luotsit neuvottelivat tehtävästä päivän kuluessa puhelimitse.

Noustuaan MSC HINAan luotsit saivat tietää, että aluksen pienin nopeus pääkoneen konekäskyllä "Dead Slow Ahead" on 9,5 solmua. Alusta voitiin ohjailla pienillä nopeuksilla (alle 6 solmua) kone välillä pysäyttäen. Luotsit harjoittelivat tätä manööveria 3-4 kertaa luotsausmatkan alussa leveässä väyläkohdassa, jossa aluksen mutkailu oli mahdollista. Hinaajien päälliköt sopivat matkalla kohtaamispaikalle Katajaluodon lounaispuolelle, että POSEIDON kiinnittyisi MSC HINAn keulaan ja PEGASOS kiinnittyisi MSC HINAn perään ja toimisi jarruttavana hinaajana. Kiinnittymisen jälkeen PEGASOS siirtyi HINAn tuulen suojan puolelle kulkien sen vierellä.

Luotsi pyysi PEGASOSia siirtymään laivan perään jarruksi. Kun nopeus oli pudonnut vajaaseen kolmeen solmuun, hinaaja aloitti siirtymisen. Samalla MSC HINA alkoi kääntyä vasempaan. Luotsi pyysi PEGASOSia nostamaan aluksen perää tuulen suuntaan. Luotsin mielestä oli kuitenkin pakko käyttää MSC HINAn konetta aluksen oikaisemiseksi, ettei se ajautuisi pois väylältä. Luotsi antoi komennon "Dead Slow Ahead", jonka MSC HINAn päällikkö vahvisti. MSC HINA kiihdytti nopeuttaan ja PEGASOS joutui vaaratilanteeseen, kun avustettava veti nopeuden kasvaessa hinaajan keskemmälle peränsä taakse. Hinaajan päällikkö pystyi ohjailutoimenpiteillään viivästyttämään PEGASOSin kääntymistä poikittain. Kun hinaajan perä hieman alle kolmen solmun nopeudessa osui MSC HINAn potkurin jättövirtaan, PEGASOS kuitenkin kääntyi nopeasti poikittain ja kaatui välittömästi sen jälkeen. PEGASOSin päällikkö myöhästyi hinauskoukun hätälaukaisussa tapahtuman yllätyksellisyyden ja nopeuden vuoksi. POSEIDON irrottautui hinausköydestään välittömästi saatuaan tiedon kaatumisesta ja lähti kohti PEGASOSia. Aluksen upotessa PEGASOSin miehistö huuhtoutui mereen. Päällikkö ja kansimies pystyivät kiipeämään POSEIDONille. Konepäällikkö joutui eroon muista miehistön jäsenistä ja vajosi veden alle.

Onnettomuushetkellä tuuli oli länsilounaasta 10 m/s, aallonkorkeus oli 0,8 m ja veden lämpötila +5 astetta. PEGASOSin uppoamispaikan koordinaatit olivat N60° 06.93 E024° 54.34.

Puutteellisuudet avustuksen yhteisessä suunnittelussa ja kommunikoinnissa operaation kaikissa vaiheissa loivat edellytykset vaaratilanteen syntymiselle. Avustuksen kannalta tärkeät tiedot mm. avustettavan aluksen ja hinaajien ominaisuuksista sekä erilaiset näkemykset avustustavasta tarkentuivat eri osapuolille vähitellen sekä ennen luotsausta että sen alettua. Uudet tiedot eivät kuitenkaan johtaneet keskusteluun, jossa osapuolten eriävät näkemykset avustuksen toteutuksesta olisivat tulleet esiin ja käsitelty yhteiseksi avustussuunnitelmaksi. Vaaratilanne syntyi, kun viestintä epäonnistui operoinnin aikana käynnistettäessä avustettavan pääkone. Vaaratilanteen kehittymiseen onnettomuudeksi myötävaikutti hinausköyden normaali kiinnitystapa hinaajaan. Kaatumisen aiheutti lopulta hinaajan heikko vakavuus ja se, että tapahtuman nopeuden vuoksi päällikkö ei ehtinyt laukaista hinauskoukkua ennen hinaajan kaatumista.

PEGASOS ei ollut merikelpoinen katsastuksen umpeutumisen ja vaatimukset alittavan vakavuuden vuoksi. Toiminta perustui puutteellisiin tietoihin toisten osapuolten mahdollisuuksista ja rajoituksista. Vajavainen kokemus oudon ja suuren aluksen avustamisesta ei johtanut riittäviin selvityksiin. Pelastusliivien käytössä oli puutteita.

Tutkintalautakunta antaa turvallisuussuosituksia varustamoille, luotsausliikelaitokselle ja merenkulkulaitokselle hinaaja-avustuksen turvallisuuden parantamisesta, satamille hinaajien käytön määräyksistä sekä merenkulkulaitokselle hinaajien vakavuussäännöistä ja katsastuksesta. Muutosten toteuttaminen on joiltain osin aloitettu.

B2/2003M Tutkintaselostus (pdf, 4.98 Mt)

 
Julkaistu 13.11.2003