C6/2002M MS CINDERELLA, tulipalo yökerhossa 8.3.2002

MS CINDERELLAn yökerhossa kannella 9 syttyi yöllä 8.3.2002 noin kello 2.30 tulipalo. Yökerhossa oli tapahtumahetkellä runsaasti väkeä. Tulipalo huomattiin nopeasti sen kehittämien liekkien ja savun vuoksi, mutta palon alkamispaikkaa ei heti havaittu. Lisäksi sammuttamisessa käytetty esirippuverho syttyi tuleen ja kasvatti palopesäkettä. Yökerhotilaan syntyi paljon savua.

Henkilökunnan ripeiden alkusammutustoimenpiteiden ja laivan sammutusryhmien paikalle saamisen ansiosta palo saatiin hallintaan nopeasti, vain puoli tuntia sen syttymisestä. Matkustajat jouduttiin evakuoimaan yökerhosta ja usealta kannelta sen ylä- ja alapuolella. Evakuointi sujui määrätietoisesti ja matkustajat pysyivät rauhallisina. Laivan oma palontorjuntaorganisaatio sai tulipalon kokonaan sammutettua.

Tulipalo tuhosi yökerhon sähkökaapeloinnit, AV-laitteistot ja esirippuverhot. Lisäksi yökerhon alapuolella olevat kannet kärsivät vesivahingoista. Meneillään ollut risteily keskeytyi ja laiva palasi Helsinkiin jo aamuyöllä. Alus sai seuraavan päivän tarkastusten jälkeen luvan jatkaa liikennöintiä ja se lähti seuraavalle vuorolleen aikataulussa.

Tulipalo syttyi esiintymislavalla olleen valonhimmenninlaitteen ylikuumenemisesta. Yksiselitteistä syytä ylikuumenemiselle ei saatu selville.

Tutkijat eivät esitä varsinaisia suosituksia vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi, mutta tuovat esiin joitakin paloturvallisuuden kannalta tärkeiksi havaittuja seikkoja.

C6/2002M Tutkintaselostus (pdf, 0.79 Mt)

 
Julkaistu 8.3.2002