C5/2002M M/T TEBO OLYMPIA, bensiinivuoto Sköldvikin satamassa 27.2.2002

M/T TEBO OLYMPIAn ollessa purkamassa herkästi syttyvää BE91USC 003/01 puolijalostetta (jatkossa bensiini) Sköldvikin öljysatamassa 27.02.02 laiturissa 1 havaitsi laivan henkilökunta klo 06.15 lastin vuotavan kannelle purkausputkiston auki jääneestä tyhjennysventtiilistä. Tyhjennys-venttiilin jälkeisestä letkusta bensiini oli purkautunut sen alla olevaan keräilykaukaloon ja tämän täytyttyä edelleen kannelle ja kannen reunassa olevan ylivuotoreunuksen yli edelleen mereen. Laivalla ja säiliöalueella tehtyjen määrämittauksien perusteella keräilykaukaloon kerääntyi ben-siiniä 8,5 m3, kannelle 4,5 m3 ja mereen 2 m3, yhteensä 15 m3.

Kannella oleva bensiini aiheutti ilmeisen vaaratilanteen. Aluksen turvallisuusjohtamisjärjestel-mässä kuvatuissa lastinkäsittelyyn liittyvissä toimenpideohjeistuksissa ei ole mainittu menettely-tapoja nyt auki jääneen venttiilin osalta. Turvallisuusvalvonta kannella petti, koska yliperämies määräsi tätä tehtävää hoitaneen henkilön lastinkäsittelyn kannalta toisarvoisiin tehtäviin. Näin vuodon havaitseminen viivästyi noin 15 minuutilla. Tutkijat suosittavat, että hoitovarustamo kor-jaa turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä aluskohtaiseksi ja kokonaan suomenkieliseksi niin, että koko henkilökunta ymmärtää siinä mainitut ohjeistukset.

C5/2002M Tutkintaselostus (pdf, 1.41 Mt)

 
Julkaistu 27.2.2002