C4/2002M Puskuproomuyhdistelmä STEEL–BOARD, karilleajo Merenkurkussa 1.1.2002

Puskuproomuyhdistelmä STEEL-BOARD ajautui 1. tammikuuta 2002 karille Merenkurkussa matkalla Vysotskijsta Venäjältä Raaheen. Vahtipäällikkönä toiminut yliperämies oli nukahtanut eikä tehnyt reittisuunnitelman mukaista käännöstä uudelle kurssille Nordvalenissa. Hän oli yksin komentosillalla koska oli vapauttanut tähystäjän muihin tehtäviin. Tutkinnassa on pyritty selvittämään niitä tekijöitä, joiden voidaan olettaa aiheuttavan sellaista toimintakyvyn alenemista, joka johti vahtipäällikön ratkaisuihin ja toisaalta nukahtamiseen. Tutkijat eivät esitä erillisiä suosituksia tämän tutkinnan yhteydessä. Onnettomuustutkintakeskus julkaisee myöhemmin yhteenvedon useista samankaltaisista onnettomuuksista, joissa perussyynä onnettomuudelle on ollut vahtipäällikön toimintakyvyn aleneminen, fatigue.

C4/2002M Tutkintaselostus (pdf, 0.5 Mt)

 
Julkaistu 1.1.2002