C3/2002M DOURO CHEMIST, karilleajo Lövskärin risteysalueella 19.2.2002

Portugalilainen kemikaalialus DOURO CHEMIST lähti Turusta 19.02.02 klo 04.10 painolastissa Oulua kohti luotsin opastamana. Luotsi tuli alukselle 20 min. ennen lähtöä. Päällikkö esitti hänelle reittisuunnitelmansa, joka kulki Turusta Isokariin ja luotsilla ei ollut tähän huomauttamista. Matkan aikana Väärämaan kiven luona luotsi poikkesi ennalta ilmoittamatta päällikön tekemästä reittisuunnitelmasta ja käänsi aluksen Innamon eteläpuolitse kulkevalle väylälle. Syyksi toimenpiteelleen luotsi ilmoitti, että päällikön suunnittelema väyläosuus Väärämaan ja Onyttanin väliltä oli suljettu. Tästä alkoi komentosillalla häiriötilanne, joka lopulta johti aluksen tilanteeseen, jota ei oltu ennalta huolellisesti yhteisymmärryksessä suunniteltu. Luotsin menetettyä käännöksessä ainoana tukipisteenä käyttämänsä Kaitkiven tutkamaalin hän teki epävarmuustilanteessa ohjailutoimenpiteitä, joiden seurauksena alus osui Kaitkiven etelänpuoleiseen matalikkoon. Pohjakosketuksessa saadut vauriot olivat suhteellisen lievät ja ankkurissa tehtyjen tarkastusten jälkeen alus siirrettiin Turkuun vielä samana päivänä.

C3/2002M Tutkintaselostus (pdf, 1.27 Mt)

 
Julkaistu 19.2.2002