C1/2002M M/S FJORD PEARL, lastin siirtyminen ja vaaratilanne 2.1.2002

M/S FORD PEARL lastasi puutavaraa Pietarsaaressa 27-31.12.2001 yhteensä 8446 m^3. Puutavara oli pituuspaketoitua sahatavaraa suojattuina muovipäällysteisillä paperihupuilla. Ahvenanmaan eteläpuolella tuuli nousi 1.1.2002 illalla ja yöllä 17-18 m/s ja vuorokauden vaihtuessa vielä 20 m/s ollen puuskissa 27 m/s. Alus kulki suuntaa 143°. Se keinui ja jyski voimakkaasti. Päällikkö havaitsi tuulen aiheuttamaksi kallistumaksi noin 5° ja keinunnan olevan 5-10° kummallekin puolelle. Kello 01.47 paikallista aikaa oli kurssia muutettava suunnalle 208°. Käännöksen aikana alus kallistui ensin noin 15° vasemmalle ja heti perään 30° oikealle, jolloin havaittiin kansilastin siirtyminen noin 1-1,5 metriä oikealle. Alus jäi 22° kallistumaan oikealle. Nopeus vähennettiin pienimpään ohjailunopeuteen ja aluksen keula käännettiin tuuleen. Muutaman tunnin kuluessa kallistuma kasvoi vuotojen johdosta noin 26°. Koko tyhjennyspumppukapasiteetin ollessa käytössä kallistuma vakiintui tähän. Syntynyttä tilannetta arvioitaessa havaittiin jäänmuodostusta ja veden vuotamista polttoaine- ja painolastitankkeihin sekä lastiruumiin. Päällikkö päätti henkilöstön ja aluksen turvallisuuden takia hakeutua hätäsatamaan tilanteen korjaamiseksi ja lähetti Turku Radioon viestin vaaratilanteesta.

Meripelastusorganisaation saattamana alus saapui Airistolle, josta pelastusyhtiön kevennettyä kansilastia alus siirrettiin Turun satamaan korjaustoimenpiteitä ja uudelleenlastausta varten. Kun lastin kiinnityksessä ja muussa toiminnassa ei voitu havaita turvallisuutta vaarantavia puutteita, päätti Onnettomuustutkintakeskus tutkia tapauksen.

Tutkinnassa saatiin näyttöä kitkakertoimien vaarallisesta kehittymisestä talvisissa olosuhteissa. Havaituista turvallisuusriskeistä tulee tiedottaa aluksen päällikölle lastauksen yhteydessä.

C1/2002M Tutkintaselostus (pdf, 1.18 Mt)

C1/2002M Tutkintaselostus (pdf, 0.96 Mt)

 
Julkaistu 18.2.2002