B2/2002M Kalastajan katoaminen kalastusalus HELSUlta 29.10.2002 Selkämerellä

Kalastusalus HELSU, FIN-258-T, lähti 29.10.2002 aamupäivällä Reposaaren kalasatamasta merelle. Aluksella oli yksi kalastaja, jonka tarkoituksena oli kalastaa pintaverkoilla Reposaaren edustan merialueella. Seuraavana päivänä paikalliset merivartiomiehet alueella partioidessaan havaitsivat Mäntyluodon väylällä merkitsemättömiä verkkoja, jotka nostettiin ylös. Reposaaressa verkot tunnistettiin HELSUn kalastajan verkoiksi. Kun tämän kalastajan auto oli rantalaiturilla, eikä HELSUsta ollut tietoa, aloitti MRCC Turku HELSUn etsinnät. Laajojen etsintöjen jälkeen HELSU löytyi Ruotsin rannikolta tyhjänä 31.10.2002. Oletetulla kalastusalueella kalastajan etsintöjä jatkettiin, mutta ne olivat tuloksettomia. Alus hinattiin myöhemmin Reposaareen. Alusta tutkittaessa kävi ilmi, että kalastaja on todennäköisesti pudonnut mereen verkon laskun yhteydessä. Mereen pudonneen on ollut käytännössä mahdotonta nousta takaisin HELSUlle korkean kyljen vuoksi. Tutkinnassa on pyritty selvittämään keinoja, joilla veden varaan joutunut voisi päästä takaisin alukseen vastaavanlaisissa tilanteissa. Samoin on selvitetty erilaisten kelluntavälineiden soveltuvuutta työssä käytettäväksi kalastausaluksissa.

B2/2002M Tutkintaselostus (pdf, 0.57 Mt)

 
Julkaistu 29.10.2002