FINNREEL Ro-ro FINNREEL GB, karilleajo Rauman edustalla 14.3.2001

Ison-Britannian lipun alla purjehtiva ro-ro-alus FINNREEL ajoi karille Rauman sisääntuloväylällä 14.3.2001 klo 20.08. Alus oli matkalla Raumalta Hulliin.

Onnettomuustutkintakeskus aloitti onnettomuutta koskevan tutkinnan 15.3.2001 yhteistyössä lippuvaltion tutkintaviranomaisen Marine Accident Investigation Branch:n (MAIB) kanssa. Koska MAIB oli päättänyt tehdä kattavan tutkinnan, jonka etenemistä onnettomuustutkintakeskuksella oli mahdollisuus seurata, ei erillistä tutkintaa aloitettu Suomessa.

Tiivistelmä MAIB:n tutkintaselostuksesta:

"14.3.2001 klo 22.30 Marine Accident Investigation Branch (MAIB) sai tiedon, että Ison-Britannian lipun alla purjehtiva ro-ro-alus Finnreel oli ajanut karille saman päivänä Rauman edustalla Suomessa. Tutkimukset alkoivat välittömästi.
Finnreel lähti paperilastissa Raumalta kohti Hullia 14.3.2001 kello 19.46. Finnreel oli luotsin ohjailussa pääväylällä, kun pääkoneen kampikammion öljysumuhälytin aktivoitui kello 20.04. Ennen kuin mihinkään toimenpiteisiin ehdittiin ryhtyä, pääkone pysähtyi automaattisesti. Alus kääntyi oikealle ja ajoi karille väylän ulkopuolella kello 20.08.
Alus saatiin uudelleen kellumaan illalla 16.3.2001, kun osa lastista oli purettu aluksen keventämiseksi.
Karilleajon seurauksena alus sai vuodon keulapiikkiin, kolmeen kaksoispohjan painolastitankkiin (no 1 centre ja no 2 port ja starboard) sekä keulapotkuritilaan. Henkilövahinkoja tai päästöjä ei tullut. Alus korjattiin myöhemmin kuivatelakalla Göteborgissa, Ruotsissa.
Onnettomuuden alulle panevaksi tekijäksi osoittautui pääkoneen öljysumuhälyttimen aktivoituminen. Tämä puolestaan pysäytti pääkoneen. Hälytyksen aktivoitumisen syytä ei ole selvitetty.
Karilleajon syyksi osoittautui aluksen kääntyminen oikealle niin, että tilannetta ei enää ollut mahdollista korjata.

Tutkimuksissa löytyi yhdeksän onnettomuuden syntymiseen edesauttanutta tekijää:
1. Pääkoneen sammuminen öljysumuhälyttimen aktivoiduttua
2. Keulan ja perän ohjailupotkureiden käyttöä ohjaavan akseligeneraattorin ylikuormasuojan laukeaminen
3. Väylän reunan matalikkoimu, joka todennäköisesti aiheutti aluksen kääntymisen oikealle
4. Aluksen suhteellisen suuri nopeus, joka voimisti matalikkoimua sekä pohjaimua
5. Aluksen suhteellisen pieni varavesi, joka voimisti matalikkoimua sekä pohjaimua
6. Pohjaimun mahdollisesti aiheuttama varaveden väheneminen, joka voimisti matalikkoimua
7. Aluksen sijainti väylällä pääkoneen sammuessa
8. Peräsimen ohjailukyvyn heikkeneminen pääkoneen sammumisen seurauksena
9. Pohjaimu, joka todennäköisesti heikensi entisestään peräsimen ohjailukykyä

MAIB on antanut suosituksia, jotka toteutuessaan vähentävät vastaavan onnettomuuden riskiä."

Marine Accidents Investigation Branch (MAIB)

 
Julkaistu 14.3.2001