C8/2001M Matkustaja-alus ms MARINA, pohjakosketus Bengtskärissä 12.8.2001

Matkustaja-alus MARINA, joka harjoittaa kesäisin aikataulun mukaista liikennettä Hangosta Bengtskärin majakkasaarelle, joutui vaikeuksiin 12.8.2001 yrittäessään rantautua Bengtskärissä. Aluksella oli 67 matkustajaa ja 2 hengen miehistö. Tuulen nopeus oli 10 m/s ja aallokko oli nopeasti kasvamassa.

Kun kiinnitysköysi oli tarkoitus heittää maihin kapeassa rantautumispaikassa, MARINAn keula alkoi ajautua poispäin rannasta. Aluksen päällikkö keskeytti kiinnitysyrityksen ja alkoi peruuttaa takaisin vapaaseen veteen. Välittömästi tuntui perässä kaksi kevyttä ja yksi voimakkaampi kolah-dus. Peräsin lukkiutui "yli oikealle" -asentoon. Päällikkö sai kuitenkin ajetuksi aluksen ulos kiinni-tyspaikkana olleesta kapeasta salmesta.

Peräsinvaurion seurauksena MARINAlla oli ainoastaan rajoitettu ohjailukyky, ja se alkoi ajelehtia tuulen mukana. Toinen paikalla ollut matkustaja-alus sai MARINAn hinaukseen ja alus siirrettiin läheisen luodon suojaan. Osa matkustajista evakuoitiin myöhemmin paikalle tulleeseen meripelastusyhdistyksen pelastusristeilijään, joka myös hinasi haveristin Kasnäsiin.

C8/2001M Tutkintaselostus (pdf, 0.97 Mt)

 
Julkaistu 12.8.2001