C4/2001M Puskuyhdistelmä ALFA/PARA-UNOn yhteentörmäys SORMOVSKIY 118n kanssa Pohjoisella Itämerellä 15.5.2001

Puskuhinaaja ALFAn työntämä proomu PARA-UNO kosketti venäläiseen SORMOVSKIY 118 rahtialukseen 15.5.2001 reittijakoalueella Suomenlahden suulla. Vauriot olivat pienet. ALFA oli matkalla kalkkikivilastissa Gotlannista Inkooseen. Aluksen omisti osakeyhtiö Paratug Ltd. Turussa. SORMOVSKIY 118n omistaja on Onego Shipping Petrozavodskista Venäjältä. Alus oli matkalla Pietariin.

Olosuhteet olivat hyvät eikä teknisiä ongelmia ei ollut. Onnettomuuden syynä voidaan pitää vahdinpitosäännösten noudattamatta jättämistä molemmilla aluksilla. Juuri ennen onnettomuutta ALFAn komentosillalla oli tähystäjä, joka ei osannut ottaa aluksen ohjailua hallintaansa kriittisen tilanteen kehittyessä. Vahtipäällikkö oli joutunut poistumaan sillalta hetkeä aikaisemmin, vaikka tilanne vaati seurantaa ja mahdollisesti toimenpiteitä. SORMOVSKIY 118n vahdinpidosta ei tutkijoilla ole tarkkaa tietoa. Tutkijat eivät esitä erillisiä turvallisuussuosituksia.

C4/2001M Tutkintaselostus (pdf, 0.7 Mt)

 
Julkaistu 15.5.2001