C14/2001M Hinaaja VOIMA, uppoaminen Kaskisten satamassa 21.11.2001

Arctic Towing Oy:n omistama hinaaja-alus VOIMA kallistui ja upposi Kaskisten satamassa 21.11.2001 suorittaessaan avustushinausta kuivalastialukselle.

Hinaaja VOIMA oli siirtomatkallaan Porista Pietarsaareen jäänyt pitämään tuulta Kaskisten satamaan ja se oli laiturissa saadessaan ennakkopyynnön avustustehtävään noin kello 19.00. Venäläinen rahtialus PIONER KARELII oli saapumassa satamaan. Lopullinen vahvistus avustustehtävästä tuli noin kello 20.00 ja VOIMA siirtyi sisääntulolinjalle tehtävää varten kello 20.20. VOIMA oli lähin saatavilla ollut hinaaja ja se lähti välittömästi liikkeelle. Alukset kohtasivat Kaskisten linjalla pian hinaaja oli kiinnittyneenä luotsin ohjeen mukaan avustettavan perään. Hinaajan tekniset ominaisuudet asettivat hinaukselle suuria rajoituksia kun kyseessä oli omaa koneistoa käyttävä saatettava. Hinaajan päälliköllä ei ollut kokemusta satamahinauksesta tällä hinaajalla.

PIONER KARELII jatkoi 6,5 solmun nopeudella kohti satamaa ja VOIMA alkoi ajaa sen kanssa samaa vauhtia. Mitään toimintasuunnitelmaa ei tehty. Kalasataman ohituksen jälkeen rahtialus pysäytti koneensa, mutta alkoi kääntyä pois kurssilta. Konetta käytettiin hitaasti eteen ja laiva saatiin vielä oikealle kurssille. Tämä toistui toisen kerran. Syväsataman lähimmän poijuparin kohdalla PIONER KARELIIn nopeus oli alle 5 solmua ja luotsi käski hinaajaa vetämään suoraan taakse. Tämän aikana rahtialus alkoi kaartaa ja ilmeisesti sen konetta käytettiin jälleen, jolloin VOIMAn perä painui veden alle, se kallistui ja molemmat kansimiehet huuhtoutuivat mereen. Pian tämän jälkeen myös VOIMAn päällikkö ja perämies joutuivat veden varaan. VOIMA kaatui ja upposi lopullisesti kello 21.08, kun hinausköysi katkaistiin PIONER KARELIIn kannella.

Pelastustoimet käynnistyivät nopeasti ja kaikki neljä miestä saatiin pelastettua merestä luotsiveneeseen, joka oli valmiudessa luotsiasemalla. Pelastaminen tehtiin viime minuuteilla. Kaikki pelastetut kylmettyivät pahoin. Myös PIONER KARELII saatiin kiinnitettyä myöhemmin laituriin.

Onnettomuuden aiheutti viime kädessä heikon vakavuuden omaavan hinaajan ryhtyminen avustustehtävään vaarallisessa asemassa avustettavan kulkiessa liian suurella nopeudella. Tapahtumaan myötävaikutti hinaajan ja avustettavan välisen kommunikoinnin puute konekäskyistä ja manöövereistä. Taustalla vaikuttivat lisäksi hinaajan huono soveltuvuus ja miehistön kokemattomuus aiottuun tehtävään. Alus upposi nopeasti johtuen skyletin aukiolosta.

C14/2001M Tutkintaselostus (pdf, 1.31 Mt)

 
Julkaistu 21.11.2001