C13/2001M MS TRADEN, lastinsiirtymästä aiheutunut vaaratilanne Atlantilla 19.10.2001

Ro-ro-alus ms TRADEN joutui merihätään Atlantilla vakavan lastinsiirtymän seurauksena 19.10.2001 matkalla Valenciasta Norrköpingiin. Lasti siirtyi aluksen jouduttua runsaan kahden vuorokauden ajaksi myrskyyn ja poikkeuksellisen hankalaan ristiaallokkoon.

Lastinsiirtymä syntyi myrskyisellä Atlantilla aluksen sivuutettua Portugalin, kun sekä sääkannen kontteja että pääkannella kuljetettuja Pendolino-junanvaunuja irtosi kiinnityksistään. Kontteja irtosi, kun kannen kiinnikkeet murtuivat ja junanvaunuja siirtyi niiden alla olleiden pukkien luhistuttua.
Miehistö onnistui kiinnittämään pääosan irronneesta lastista. Laiva oli merihädässä ilmeisen kaatumisvaaran takia ja hälytys laivan jättämisestä oli annettu. Pelastuslautta menetettiin mereen laskemisen yhteydessä eikä turvallinen poistuminen laivasta ollut mahdollista. Myrsky ehti laantua ennenkuin tilanne olisi lauennut onnettomuudeksi ja TRADEN pääsi omin voimin turvasatamaan.

Konttien kiinnitykseen käytetyt sääkannen D-lenkit olivat liian heikkoja. D-lenkit olivat ohentuneet, mutta säilyivät murtumatta, kun sen sijaan D-lenkkien kiinnikkeiden hitsausliitokset repesivät. D-lenkit on tapahtuneen vaaratilanteen jälkeen uusittu ja kiinnikkeet tehty selvästi vahvemmiksi kuin rikkoutuneet.

Pendolino-junanvaunujen irtoaminen oli seurausta sidontatavasta, jolla vaunujen aluspukit oli sidottu kanteen. Pukeille oli jäänyt liikevapausasteita/vapaita sitomattomia liikesuuntia, joissa ei ollut sidontaa lainkaan ja siksi pukkien irtojalat pääsivät siirtymään ja pukit luhistumaan.

Laivaaja oli määritellyt lastin kiinnityksen periaatteen ja toteutuksen, mutta laivan päällikkö kritisoi junanvaunujen tuentaa puuparruille. Arvostelua ei kuitenkaan huomioitu lopullisessa sidontatyössä.

Aluksella oli suhteellisen vähän lastia ja tätä kompensoitiin painolastilla. Kyseisessä lastitilanteessa syväys oli kuitenkin melko pieni ja alus erittäin vakaa, mitkä seikat kasvattivat lastiin kohdistuneita voimia. Edellisen telakoinnin yhteydessä oli aluksesta poistettu jäiden vaurioittamat pallekölit, mikä myös kasvatti laivan keinuntaliikettä ja lastiin vaikuttaneita voimia.

Laivalla oli IMOn päätöslauselman A.714(17) mukainen merenkulkulaitoksen hyväksymä lastinkiinnityskäsikirja, mutta vaikeaselkoisena ja hyvin laajana sekä osin puutteellisena se ei ollut käytössä. Siitä puuttui osittain oleellista ja ohjeistavaa tietoa lastin kiinnittämisestä.

Onnettomuus ja onnistuminen ovat joskus hyvin lähellä toisiaan. Tehdyt päätökset, käskyt ja toimenpiteet saattavat olla samoja, mutta ne voivat johtaa satunnaisesti eri lopputulokseen. Tätä eroa onnettomuustutkinta ei pysty selvittämään. TRADENin tapauksessa voidaan vain todeta, että päällikön päätökset ja miehistön toimenpiteet olivat oikeita. Ne pelastivat aluksen ja miehistön. Oli mahdollista, että suoritetut toimenpiteet eivät silti olisi auttaneet. Onnettomuus oli lähellä.

C13/2001M Tutkintaselostus (pdf, 1.41 Mt)

C13/2001M Tutkintaselostus (pdf, 0.63 Mt)

 
Julkaistu 19.10.2001