C11/2001M Hinaaja EEVA, uppoaminen Airistolla 19.10.2001

Pienehköä työlauttaa puskenut hinaaja EEVA upposi yllättäen Airistolla Vepsän ja Rymättylän saarten välisellä vesialueella 19.10.2001. Alus oli päällikölle yllätyksenä saanut suuren vesilastin. Käytettävissä olleella, vajaasti toimineella pumppauskalustolla ei uppoamista voitu estää. Uppoaminen tapahtui noin kello 21. Päällikön yrittäessä pumpata vettä pois aluksesta ajelehti yhdistelmä reilun meripeninkulman myötätuuleen. Tänä aikana päällikkö ei vielä lähettänyt hätäviestiä. Hinaajan upottua työlautalle kiipeämään päässyt päällikkö yritti hätäpuhelua numeroon 112, mikä onnistuikin kolmannella yrittämällä. Tämän hälytyksen päällikkö teki kello 22.12. Päällikkö pelastettiin poliisiveneeseen noin puolen tunnin kuluttua hälytyksestä ja hänet kuljetettiin työlauttoineen pelastusristeilijä Rajakarilla Pansioon.

Haverin jälkeen EEVA nostettiin ja tarkastettiin. Tarkastuksessa potkuriakselin holkin eli vannasputken tiiviste puuttui kokonaan. Aluksen uppoamisen oletetaan alkaneen potkuriakselin kautta tapahtuneesta vuodosta. Uppoamiseen vaikutti potkuriakselin kautta tapahtuneen vuodon lisäksi myös lastin siirtymisen ja sisään vuotaneen veden aiheuttama pysyvä kallistuma. Kallistumaa seuranneen ajelehtimisen aikana aallokon vaikutuksesta peräruumaan luukun kautta vuoti vettä. Lopuksi ruumaan tullut vesi heikensi aluksen vakavuutta lisää ja alus täyttyi ruuman luukun kautta. Turvallisuussuosituksia ei esitetä, mutta tutkija korostaa hyvien turvallisuusasenteiden ja turvallisuuskäytäntöjen sekä onnettomuuksiin varautumisen tärkeyttä.

C11/2001M Tutkintaselostus (pdf, 0.95 Mt)

 
Julkaistu 19.10.2001