C10/2001M MS PAMELA, karilleajo Kihdillä 2.10.2001

Suomalainen kuivarahtialus PAMELA lähti lokakuun 1. päivänä 2001 kello 16.35 Olkiluodon satamasta Klaipedan satamaan, Liettuaan. Aluksella oli lastia 975 tonnia. PAMELA suuntasi Saaristomeren läpi Kihdin väylää pitkin. Kello 02.55 alus ohitti Torsholmskobbenin loiston ja alkoi hakeutua Snöbådan sektoriloistoa kohti Kihdin eteläpäähän. Vahdissa oli yliperämies yksin sillä hän oli lähettänyt vahtimiehen herättämään seuraavaa tähystäjää vahtiin. Yliperämies navigoi tutkaa ja optisesti havaittavia merenkulun turvalaitteita hyväksikäyttäen. Aluksella ollut elektroninen merikartta ei laitevian vuoksi ollut käytettävissä. Havaittuaan aluksen tulleen Snöbådaan johtavaan Torsholmskobbenin valkoiseen sektoriin, yliperämies asetti automaattiohjauksen ohjaamaan alusta kohti edessä valkoisena näkyvää Snöbådanin loistoa. Yliperämiehen etsiessä tutkalta ja valonheittimellä väylän itäreunalla olevaa matalikkoa suojaavaa reimaria aluksen vasemmalta puolelta alus osui yliperämiehen yllätykseksi matalikkoon saaden lievän pohjakosketuksen.

Aluksen saamat vauriot tarkastettiin alustavasti Keitsorin saaren luona ja luokituslaitoksen tarkastajan läsnäollessa myöhemmin Naantalin satamassa. Vauriot todettiin niin lieviksi, että alus sai luvan jatkaa purjehdusta normaalisti.

C10/2001M Tutkintaselostus (pdf, 0.44 Mt)

 
Julkaistu 2.10.2001