C7/2000M MS ANANGEL SPIRIT, törmääminen KEMI 2 reunamerkkiin 23.10.2000 (tutkintaselostusta ei julkaista)

Alustavassa selvityksessä on ilmennyt, että tapaukseen ei liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.


 
Julkaistu 23.10.2000