C2/2000M Ms Aurora, vaaratilanne ja pohjakosketus Harmajan eteläpuolella 6.3.2000

Norjalaisen Actinor varustamon ro-ro alus ms AURORA lähti Helsingin Sompasaaren satamasta Raumalle 6.3.2000 kello 14.53. Komentosillalla oli päällikkö, luotsi, perämies ja ruorimies. Tuulen suunta oli lounaan ja etelän välillä ja sen voima oli 18-20 m/s.

Harmaja kierrettiin lännen kautta ja alus ohjattiin luotsiaseman eteläpuolitse itään, jotta luotsiveneellä olisi aluksen vasemmalla puolella suojaa tuulelta. Luotsi poistui aluksesta kello 15.39. Luotsivene ei päässyt irti AURORAn kyljestä ja vene oli vähällä kaatua. Luotsiveneen kuljettaja, turvamies ja luotsi joutuivat vakavaan vaaratilanteeseen. AURORAsta tilannetta ei huomattu ennen kuin luotsiveneestä kerrottiin siitä ja pyydettiin AURORAa hiljentämään. Oltuaan noin viisi minuuttia AURORAssa kiinni luotsiveneen onnistui irtautua. Vaaratilanteen aiheutti AURORAn suuri sortokulma sekä se, ettei luotsiveneen irrottautumista AURORAn kyljestä valvottu alukselta.

Luotsiveneen irtautumisen vaikeutumisesta seurannut vaaratilanne esti AURORAa kääntymästä suunnitellusti ja se joutui liian pitkälle itään pois väyläalueelta. Luotsi ja VTS-keskus antoivat oh-jeita AURORAlle, jotta se välttäisi karilleajon. AURORA sai kuitenkin pohjakosketuksen Uusimatalalla kello 15.53.

Alus pääsi heti irti omin konein. Päällikkö ilmoitti tapahtuman VTS- ja meripelastuskeskukseen. Merivartioalus MERIKARHU saapui paikalle kello 16.40. AURORA kiinnittyi uudelleen Helsingin Länsisatamaan kello 19.00. Öljyntorjunta-alus HYLJE otti öljyä yhdestä vaurioituneesta tankista ja merenkulkuviranomaiset antoivat maaliskuun 11. päivänä ms AURORAlle luvan siirtyä Turkuun telakalle.

C2/2000M Tutkintaselostus (pdf, 1.46 Mt)

 
Julkaistu 6.3.2000