C1/2000M ms OCEAN PRIDE, karilleajo Orrengrundin luona 6.3.2000

Norjalainen Pride-Petrus A/S varustamon kuivalastialus ms OCEAN PRIDE ajoi karille Orregrundissa illalla 06.03.2000. Alus oli Norjan NIS rekisterissä ja siinä oli seitsemän hengen monikansallinen miehistö. Alus oli matkalla Ventspilsistä Kotkaan.

Orrengrundin alueella vallitsi etelämyrsky, jonka voima oli puuskissa 24 m/s. Näkyvyys oli huono. Päällikkö sai kehotuksen ajaa epäviralliselle luotsipaikalle Orrengrundin saaren länsipäähän. Tämän hän tulkitsi käskyksi ja noudatti sitä. Perämiehen mentyä ottamaan vastaan luotsia päällikkö jäi yksin sillalle.

Hieman ennen virallista luotsipaikkaa päällikkö käänsi automaattiohjauksella vasemmalle suunnalle 000 kohti Orrengrundin länsipäätä. Tämän jälkeen hän yritti kääntää autopilotilla edelleen vasemmalle suunnalle 340 kiertääkseen Orrengrundin länsipään, mutta peräsinkone ei totellut automaattiohjausta. Hän siirtyi käsiohjaukselle, mutta peräsinkone ei totellut sitäkään. Hän yritti vielä toistamiseen automaattiohjausta ja käsiohjausta, mutta peräsinkone ei totellut. Tämän jälkeen hän käänsi hätäohjauksella vasemmalle. Peräsin totteli mutta hitaasti. Alus oli jo lähellä rantaa eikä karilleajoa voitu välttää. Päällikön viimeiset toimet ennen onnettomuutta keskittyivät onnettomuuden seurausten rajoittamiseen. Onnettomuuden välitön syy oli myrsky, huono näkyvyys, peräsinkonevika ja huono käsiohjausjärjestelmä.

Tutkinnassa ilmeni aluksen osalta lukuisia piileviä taustatekijöitä. Päällikkö ei ollut tietoinen epävi-ralliseen luotsipaikkaan liittyvistä menettelytavoista eikä siitä, että VTS ei anna ohjailukäskyjä.

Edellinen päällikkö oli pyytänyt miehityksen lisäystä Itämeren liikenteeseen, mutta varustamo ei lisännyt miehitystä. Pieni miehitys johti siihen, että päällikkö joutui rikkomaan lepoaikamääräyksiä etenkin omalta kohdaltaan. Päällikkö oli yksin sillalla, jossa ei ollut yhden henkilön navigointi- ja ohjailupaikkaa. Hänen oli turvauduttava huonossa näkyvyydessä tutkanavigointiin ja ohjailtava samalla. Päällikkö joutui poikkeamaan aluksen ennalta laaditulta reittisuunnitelmalta. Tämä olisi vaatinut täsmällisiä ohjailukäskyjä aluksen ulkopuolelta, mutta niitä päällikkö ei saanut.

C1/2000M Tutkintaselostus (pdf, 0.82 Mt)

 
Julkaistu 6.3.2000