B5/2000M MV JANRA, kaatuminen Ahvenanmaan eteläpuolella 23.12.2000

Saksalainen konttialus mv JANRA oli matkalla Raumalta Kielin kanavalle, kun se 23.12.2000 noin klo 03:07 Keski-Euroopan aikaa (02:07 UTC)törmäsi 20 metriä korkeaan reunamerkkiin, "Tröskeln Västra", Suomen aluevesillä, pohjoisella Itämerellä.

Toinen perämies oli yksin komentosillalla törmäyksen sattuessa. Törmäyksessä aluksen keulakorokkeen oiekan puoleinen sivu osui reunamerkin runkoon ja merkkiä jäiltä suojaavaan kartiorakenteeseen. Törmäyksen seurauksena merkki kaatui.

Aluksen saamien vaurioiden seurauksena sivutankkiin nro 1 ja lastiruumaan nro 1 pääsi vettä. Alus kallistui nopeasti noin 15 astetta. Päällikkö antoi käskyn valmistautua jättämään laiva. Miehistö poistui alukselta free-fall pelastusvenellä, kun kallistuma nopeasti kasvoi noin 25 asteeseen. Päällikkö ja toinen perämies viipyivät aluksella jonkin aikaa. Vuoto jatkui ja sen seurauksena alus kaatui muutamia tunteja myöhemmin.

Samanlaisia törmäyksiä syväväylän reunamerkkien kanssa oli tapahtunut neljä kertaa aikaisemminkin. Nämä onnettomuudet tapahtuivat hyvissä sääolosuhteissa ja varhaisina aamuyön tunteina. JANRAn törmäystä on tarkasteltava osittain väsymyksen aiheuttamana ongelmana tällä merialueella.

Tutkijat ovat antaneet varustamoille turvasuosituksia väsymyksen välttämiseksi. Merenkulkuviranomaisille on annettu turvasuosituksia koskien pelastautumispukujen tarpeellisuutta, pienten lastialusten vauriovakavuutta koskevia sääntöjä ja reunamerkkien suunnittelukriteerejä.

Onnettomuustutkinta

Suomalaisten tutkimukset. Suomen Onnettomuustutkintakeskus sai joulukuun 23. päivän aamuna tiedon JANRAn kaatumisesta. Joulun aikana seurattiin hinausta ja pelastusoperaation valmistelua. Onnettomuustutkintakeskus nimitti tutkintalautakunnan tutkimaan JANRAn onnettomuutta 27.12.2000.

Saksalaisten tutkimukset. Saksan onnettomuustutkintaviranomainen (Seeamt Hamburg) sai tiedon JANRAn kaatumisesta 27.12.2000 ja oli tiiviissä yhteydessä Suomen Onnettomuustutkintakeskukseen, sekä nimitti tutkintalautakunnan tutkimaan onnettomuutta.

Yhteistutkinta. Suomalaisten ja saksalaisten onnettomuustutkijoiden tapaamisen yhteydessä, tammikuussa 2001, perustettiin yhteistutkintaa varten tutkintalautakunta tutkimaan Janran onnettomuutta. Tällöin sovittiin, että tämä suomalais-saksalainen tutkintalautakunta koostui molempien maiden nimittämistä edustajista.

Tällöin sovittiin myös, että tutkimusyhteistyössä noudatettaisiin kansainvlisen merenkulkujärjestön (IMO) suositusta merionnettomuuksien tutkinnasta (Resolution A.849 (20) Code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents). Lisäksi sovittiin, että Suomi johtaisi ko. suosituksen artiklan 6.2 mukaisesti tutkintaa.

Aluksen tutkiminen sen jälkeen, kun se oli käännetty oikein päin, suoritettiin yhteistyönä 17.2.2001. Erityistä huomiota kiinnitettiin aluksen elektronisen karttatietokoneen tietojen pelastamiseen. Laite oli ollut veden alla yli kaksi kuukautta. Tutkintalautakunta on julkaissut yhteisen englanninkielisen tutkintaselostuksen, joka sisältää turvallisuussuosituksia.

B5/2000M Tutkintaselostus (pdf, 1.04 Mt)

B5/2000M Tutkintaselostus (pdf, 0.53 Mt)

 
Julkaistu 23.12.2000