B3/2000M Mt CRYSTAL RUBINO, lastauksessa sattunut ympäristövahinko Haminan satamassa 20.7.2000

Italialainen kemikaalialus CRYSTAL RUBINO lastasi Haminan kemikaalisataman laiturissa 1 nonyylifenolietoksylaattia 20.7.2000. Aluksen lastivalvomossa vaihtui lastausta valvonut perämies klo 13.00. Vuoroon tuli II perämies, joka ei ollut kokenut tehtävässään, eikä hänellä ollut muodollista pätevyyttä toimia itsenäisesti lastausta valvovana henkilönä. Kello 16.10 huomasi kannella ollut matruusi lastattavan aineen tulevan 1P -tankin vajantoluukusta kannelle. Kannelta aine valui aluksen peräosan ylivuotokaivoon, jonka valuma-aukon venttiili oli auki. Aine valui tästä aukosta laiturille ja laiturilta mereen. Meressä syntyi vaahtoa ja pinnalle nousi kuolleita kaloja.

Onnettomuuden syynä oli lastauksen valvonnan puutteet ja auki jätetyt vajantoluukku ja ylivuotokaivon venttiili. Ennen latausta ei aluksella oltu testattu lastitankkien ylärajahälyttimien toimintaa. Laiva-laituri-tarkastuslista (Ship-Shore Safety check list ) oli täytetty ennen lastausta varmistamatta listan tarkastuskohteiden todellista tilaa.

B3/2000M Tutkintaselostus (pdf, 1.68 Mt)

 
Julkaistu 20.7.2000