B2/2000M ms FINNFELLOW, karilleajo Överön luona Ahvenanmaalla 02.04.2000

Suomalainen ro-ro matkustajalautta ms FINNFELLOW ajoi karille matkalla Kappelskäristä Naantaliin 2.4.2000 klo 02:32 Föglön pohjoispuolella Ahvenanmaan saaristossa. Aluksella oli 81 henkilöä, joista 58 oli matkustajia. Karilleajossa alus kulkeutui saaren rantaan noin 14 solmun nopeudella hyrräkompassin vikatoiminnan seurauksena. Karilleajo tapahtui pehmeästi ja vauriot rajoittuivat aluksen keulapotkuriosastoon ja pariin viereiseen pohjatankkiin. Öljyvuotoa ei ollut.

Matka oli sujunut normaalisti. Näkyvyys oli ollut hyvä, yö pimeä ja pohjoistuulen nopeus keskimäärin 15 m/s. FINNFELLOWin kolmen hengen komentosiltamiehitys koostui vahtipäälliköstä, linjaluotsista ja tähystäjästä. Linjaluotsi ohjasi alusta integroidun navigointijärjestelmän autopilotilla.

FINNFELLOWin rakennusvuosi on 1973, mutta aluksen ohjailujärjestelmä oli uudistettu muutama vuosi sitten. Uudistusten yhteydessä komentosillalle oli asennettu sekä nykyaikainen integroitu navigointijärjestelmä että kaksi hyrräkompassia. Navigointijärjestelmään kuuluu kaksi tutkaa, jotka on sijoitettu rinnakkain istuttavaan ohjaamojärjestelyyn. Linjaluotsi ohjasi alusta oikeanpuoleiselta paikalta ja vahtipäällikkö valvoi toimintoja vasemmanpuoleiselta ohjauspaikalta.

Tapahtumat, jotka johtivat karilleajoon, alkoivat oikealle tehtävän käännöksen loppuvaiheessa. Kun kesken olleen käännöksen 50 asteen suunnanmuutoksesta oli jäljellä vain 2.5 astetta, aluksen autopilotille hyrräkompassilta tuleva suuntatieto jumiutui samaan lukemaan 66 sekunniksi. Autopilottia käytettiin tapahtumahetkellä nk. heading-moodissa, jossa käännökset tehdään vakiokaarresäteellä.

Koska autopilotille tuli väärä suuntatieto, jonka mukaan alus ei vielä ollut kääntynyt halutulle suunnalle, autopilotti alkoi oman ohjauslogiikkansa mukaisesti vähitellen suurentuvia peräsinkulmia käyttäen ohjata alusta oikealle. Tätä virheellistä käännöstä pois väylältä ei komentosiltahenkilöstö huomannut ajoissa. Siihen myötävaikuttivat aluksen kääntymisen hiljentyminen, hälytysten puuttuminen ja pimeä yö, jonka vuoksi näkyvissä oli vain muutama väylämerkintään kuulunut valo. Vahtipäällikkö huomasi aluksen kääntyvän oikealle noin 30 sekuntia hyrrän jumiutumisesta. Käännös vasemmalle ja aluksen hiljentäminen aloitettiin välittömästi, mutta niillä ei ollut toivottua tulosta ennen kuin FINNFELLOW ajoi saaren rantaan 85 sekuntia hyrrän jumiutumisesta.

Tutkinnassa ilmeni, että kompassihäiriön välitön syy oli radiotaajuinen häiriö. Häiriön täsmällistä taajuutta ei pystytty määrittelemään eikä myöskään järjestelmän sitä kohtaa, mistä häiriö pääsi vaikuttamaan kompassiin. Samoin todettiin niiden suojausjärjestelmien pettäneen, joiden tarkoitus oli estää virheen välittyminen navigointijärjestelmään. Konventionaalisen, IMO:n päätöslauselmaan A.424(XI) perustuvan, kompassijärjestelmän luotettavuus ei riittänyt ainoana suuntaa antavana sensorina. Konventionaalinen menetelmä on haavoittuva. Tästä syystä tutkintalautakunta suosittelee itse navigointijärjestelmän suojaamista ja rinnakkaisia suuntareferenssejä hyrräkompassille.

B2/2000M Tutkintaselostus (pdf, 1.0 Mt)

B2/2000M Tutkintaselostus (pdf, 1.14 Mt)

 
Julkaistu 2.4.2000