B1/2000M Neljän kalastajan ja troolari KINGSTONin katoaminen Selkämerellä 24.-25.2.2000

Suomalainen troolari KINGSTON (FIN-1102 U) oli lähtenyt 23.2.2000 Laupusten kalasatamasta kalastamaan silakkaa troolilla Finngrundetin vesille Ruotsin kalastusvyöhykkeelle Selkämerelle. Säätila heikkeni 24.2. keskipäivästä alkaen ja illalla tuulen alueella arvioidaan olleen 20 m/s. KINGSTONin oli määrä palata Laupusiin 25.2. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Aluksen omistaja teki KINGSTONista aamulla 25.2.2000 katoamisilmoituksen Turun meripelastuskeskukseen (MRCC Turku) ja meripelastuskeskus käynnisti troolarin etsinnät sekä antoi kadonneesta aluksesta kansainvälisillä hätätaajuuksilla klo 11.20 pikasanoman (Pan-Pan -sanoman). Etsintöihin osallistui sekä suomalaisia että ruotsalaisia ilma-aluksia ja lisäksi hälytettiin Ruotsin merivartioston aluksia.

Alueella liikkunut rahtialus havaitsi jo aamupäivän aikana Finngrundetin itäpuolella öljykalvon ja myöhemmin Ruotsin rannikkovartiosto ilmoitti, että etsintäalueella oli havaittu öljyä kahdessa paikassa. Myös suomalainen meripelastushelikopteri havaitsi merestä nousevan dieselöljyä. Iltapäivällä klo 15.30 venäläinen kauppa-alus havaitsi kaksi ajelehtivaa pelastuslauttaa, joista toinen oli ylösalaisin. Lautat olivat tyhjät ja ne nostettiin aluksen kannelle. Lauttojen merkinnöistä kävi ilmi niiden kuuluvan KINGSTONille. Myöhemmin illalla todettiin KINGSTONin miehistön löytyminen elävänä epätodennäköiseksi ja noin klo 22.30 miehistön etsintä päätettiin lopettaa.

Alkuillasta MRCC Göteborg, jolle etsinnän johtovastuu oli siirretty, koska etsintäalue oli Ruotsin puolella, aloitti valmistelut miehittämättömän pienoissukellusveneen (ROV) siirtämiseksi etsintäalueella olleelle Ruotsin rannikkovartioston alukselle. ROV siirrettiin ilmavoimien helikopterilla vartiolaivalle illalla. Vartiolaiva siirtyi tämän jälkeen paikkaan, mistä öljyä pulppusi pintaan. Vartiolaivalta ilmoitettiin seuraavana päivänä klo 03.38, että KINGSTON oli löydetty merenpohjasta. Löytöpaikalla veden syvyys on noin 80 metriä. Hylkyä kuvattiin sekä välittömästi sen löytymisen jälkeen että myöhemmin kesän alussa.

Onnettomuuden tutkinnassa selvisi, että KINGSTONin vakavuus oli liian huono. Aluksen uppoaminen oli tapahtunut saalista nostettaessa. Silloin kallistuskulma ylitti 18-20 astetta huonoissa sääolosuhteissa. Tämä on vuotokulma, jonka ylittyessä avoimista aukoista sisään vuotanut vesi upotti aluksen. Todennäköinen uppoamishetki on ollut 24.2.2000 iltapäivällä, noin klo 16. Tämä arvio perustuu tehtyihin pelastuslauttojen ja muun tavaran ajelehtimislaskelmiin.

KINGSTON oli ostettu Suomeen vain kaksi kuukautta aikaisemmin Ruotsista. Aluksen uppoamiseen myötävaikuttivat sekä Ruotsissa tehdyt vakavuutta heikentäneet muutostyöt että samaan suuntaan vaikuttaneet laitteistoasennukset rakenteen yläosiin Helsingissä ennen kalastamisen aloittamista. Kalastukseen ja aluksen käyttöön liittyvät tekniset laitteet eivät kaikilta siltaan olleet toimintakunnossa. Miehistö ei tuntenut hyvin alusta kalastusolosuhteissa.

B1/2000M Tutkintaselostus (pdf, 2.14 Mt)

 
Julkaistu 25.2.2000