C2/1999M Maantielautta ms MERGUS, törmääminen rantaan Houtskärissä 21.5.1999 (tutkintaselostusta ei julkaista)

Alustavassa selvityksessä on ilmennyt, että tapaukseen ei liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.
 
Julkaistu 21.5.1999