C9/1998M Ms CHRISTA, karilleajo Ruotsinsalmen oikaisuväylällä 23.11.1998

Kyproslainen Trochus Shippingin omistama kuivalastialus ms CHRISTA oli 23.11.1998 matkalla Hallan satamasta Kotkaan, kun se sai pohjakosketuksen kääntyessään Ruotsinsalmen uudelle oikaisuväylälle.

Alus lähti satamasta selluloosalastissa puolen yön jälkeen. Näkyvyys oli hyvä ja lounaistuulen voimakkuus 18 m/s. Käännöspaikan määrittely uudelle oikaisuväylälle perustui pääasiassa visuaalisiin havaintoihin viitoista ja valopoijuista. Käännös oikaisuväylälle aloitettiin liian myöhään, alus ajautui väylältä itään ja CHRISTA sai pohjakosketuksen kello 00:45. Onnettomuuden tapahtuessa komentosillalla olivat päällikkö, luotsi ja yliperämies.

Aluksen vaurioiden tarkistaminen aloitettiin heti, ja luotsi ilmoitti karilleajosta Pookinmäen luotsiasemalle. Merivartiosto kävi aluksella ja tarkistettuaan ettei aluksesta vuotanut öljyä antoi luvan aluksen irrottamiseen. Alus irtosi karilta noin kello 02:25 ja jatkoi matkaa Kotkaan. Sukeltaja tarkisti, ettei aluksessa ollut vuotoja. CHRISTA jäi Kotkaan lastaamaan ja jatkoi sen jälkeen matkaa.

Onnettomuudesta ei annettu meriselitystä. Kun alus seuraavan kerran saapui Suomeen, omistaja ja miehistö olivat vaihtuneet.

C9/1998M Tutkintaselostus (pdf, 1.17 Mt)

Raportin lopullinen luonnos lähetettiin yhdessä GARDWINDn onnettomuusraportin (C 11/1998 M) kanssa onnettomuuksien tutkinnasta annetun asetuksen (79/1996) 24 §:ssä tarkoitettua lausuntoa sekä mahdollisia kommentteja varten merenkulkuviranomaisille ja tiedoksi Kotkan VTS:lle, Helsingin MRSC:lle sekä alusten luotseille. Merenkulkulaitokselta saatiin raporteista yhteinen lausunto, jonka mukaan raportteja on tarkennettu. Lausunnon voi ladata oheisesta linkistä.

C9/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.2 Mt)

 
Julkaistu 23.11.1998