C8/1998M Säiliöalus mt NATURA, karilleajo Emäsalon edustalla 13.10.1998

Neste Oy:n säiliöalus mt NATURA oli aamuyöllä 13.10.1998 matkalla täydessä 87 715 tonnin raakaöljylastissa Latvian Ventspilsistä Sköldvikin öljynjalostamon satamaan. Satamaa lähestyttäessä aluksen päällikkö toimi vahtipäällikkönä ja matkaa tehtiin alukselle kello 02:30 tulleen luotsin luotsauksessa Sköldvikiin johtavaa 15 metrin syväväylää.

NATURAa ohjattiin aluksen integroidulla navigointijärjestelmällä. Kölhällenin loiston kohdalla tehtiin normaali käännös suunnalle 005 astetta. Noin kaksi minuuttia sen jälkeen, kun tämä käännös oli päättynyt, ja alus oli vakiinnutettu uudelle suunnalle kello 03:06, toisen pääkoneen alennusvaihteelle johtava kytkin avautui sen omalle logiikkakortille tulleen häiriöjännitteen takia.

Kytkimen avautumisesta seurasi, että ko. pääkoneen kierrosluku "ryntäsi", mikä vuorostaan aiheutti koneen automatiikan suorittaman automaattipysäytyksen. Pääkoneen pysähtyminen aktivoi kääntösiipipotkurin automatiikan toiminnon, joka siirsi potkurin lapakulmat nolla-asentoon. Aluksen toinen pääkone kävi tässä vaiheessa edelleen normaalisti, ja se oli myös kytkettynä alennusvaihteen kautta potkuriin. Potkuriakselilla oli siis kytkettynä koko toisen pääkoneen tehoreservi. Potkurin lapakulmien siirtymisestä nolla-asentoon seurasi kuitenkin aluksen ohjailukyvyn menetys, koska peräsin muuttui tehottomaksi, kun potkurilta peräsimelle tulevan veden virtaus heikentyi. Lapakulmien nollaantumista ei aluksella onnettomuuden yhteydessä huomattu. Toiminto tuli ilmi vasta useita päiviä onnettomuuden jälkeen tehdyissä teknisissä tutkimuksissa.

Ohjailukyvyttömänä NATURA alkoi kääntyä nopeasti vasemmalle ja se ajautui ulos väyläalueelta. Päällikkö yritti ohjata alusta käyttäen sekä peräsimen käsiohjausta että potkurin normaaliohjausta, joka ei toiminut. Alus kääntyi noin 150 astetta, minkä jälkeen se juuttui matalikolle. Käännöksen lopussa päällikkö laukaisi ankkurien hätäpudotuksen. Aluksen nopeus laski käännöksessä 3-4 solmuun, minkä vuoksi vauriot rajoittuivat kaksoispohjaan, eikä öljyä päässyt mereen. NATURA irroitettiin karilta noin vuorokauden kuluttua keventämällä lastia toiseen tankkeriin.

Onnettomuuden tutkinnassa on tullut esille useita inhimillisen toiminnan suojausjärjestelmiä (koskien miehistöä, varustamoa, rakentajatelakkaa ja viranomaisia), jotka tarkoitetulla tavalla toimiessaan olisivat voineet auttaa NATURAn päällikköä ja muuta miehistöä tulkitsemaan vikatilanteen oikein. Komentosillalla oli kytkimen aukeamisesta alkaneen ja pois väyläalueelta vieneen käännöksen oikaisemiseen aikaa noin kaksi ja puoli minuuttia. Aluksen ohjailukyvyn olisi tänä aikana voinut palauttaa säätämällä potkurin lapakulmia niiden varaohjauksella.

Parannettavia suojausjärjestelmiä ovat potkurin ohjauksen logiikan ja niitä koskevien hälytysten suunnittelu ja testaus alusta rakennettaessa, potkurin tilaa komentosillalla näyttävä informaatiojärjestelmä, tehtävien jako ja hätäproseduurit komentosillalla päällikön, perämiehen ja luotsin välillä, kommunikointi vikatilanteessa konevalvomon ja komentosillan välillä sekä viranomaisäädökset ja niiden valvonta.

Aluksen rakenteellinen suojausjärjestelmä eli kaksoispohja esti onnettomuuden seurausten kehittymisen ympäristöonnettomuudeksi.

C8/1998M Tutkintaselostus (pdf, 1.5 Mt)

 
Julkaistu 13.10.1998