C4/1998M Kuivarahtialus ms GERDA, karilleajo Kotkan sataman edustalla 07.04.1998

Saksalainen kuivalastialus ms GERDA oli matkalla Helsingistä Kotkaan aamulla 7.4.1998. Komentosillalla oli luotsi ja päällikkö. Luotsi hoiti ohjailun. Päällikkö ja luotsi hoitivat yhdessä paikanmäärityksen. Alus sai sakeassa sumussa pohjakosketuksen Pirköyrin salmessa klo 04:10. Neljä tyhjää konttia putosi mereen ja painolastitankit 1 ja 2 vaurioituivat.

C4/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.62 Mt)

Vuosien 1997 - 2000 luotsausonnettomuuksien tutkinta. Vuoden 1997 syksyllä oli lyhyen ajan sisällä tapahtunut useita tapauksia, joissa ulkomaalainen alus oli saanut pohjakosketuksen luotsauksen aikana. Tämän johdosta päätti Onnettomuustutkintakeskus käynnistää näiden onnettomuuksien tutkinnan rinnakkain 29.12.1997. Tapahtumien toistuvuus antoi aiheen selvittää niiden kulku ja syyt vastaavien tapahtumien ennalta estämiseksi. Samalla määrättiin, että tutkinnan tulokset näissä onnettomuuksissa julkaistaan yhteisessä tutkintaselostuksessa. Tutkinnan aikana on sattunut lisää onnettomuuksia luotsauksessa siten, että kaikkiaan on tässä yhteistutkinnassa rinnakkain tutkittu 12 luotsausonnettomuutta vuosilta 1997 - 2000.

Luotsausonnettomuuksien tutkinnat on päätetty julkaista muutaman tutkinnan ryhminä kokoomajulkaisuissa "Vesiliikenneonnettomuuksia ja vaaratilanteita". Yksittäisten onnettomuuksien tutkinnan lisäksi yhteistutkinnassa pyritään etsimään onnettomuuksien taustalla olevia selittäviä taustatekijöitä. Tätä käsittelevä raportti julkaistaan myöhemmin omana kokonaisuutenaan ja siinä käsitellään luotsaukseen liittyviä havaintoja myös erillisinä tutkituista ja julkaistuista onnettomuustutkinnoista.

Julkaisussa 1/2001 M "Vesiliikenneonnettomuuksia ja vaaratilanteita" on tutkintaselostukset:

C 11/1997 M Ms GRIMM, karilleajo Kotkan sataman edustalla 1.10.1997

C 4/1998 M Ms GERDA, karilleajo Kotkan sataman edustalla 07.04.1998

C 5/1998 M Ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998.

Tutkintaselostuksia koskevat lausunnot. Nämä kolme onnettomuustutkintaselostusta on samanaikaisesti lähetetty onnettomuustutkinta-asetuksen 24 §:n mukaista lausuntoa varten merenkulkulaitoksen merenkulku- ja liikenneosastoille, kaikkiin merenkulkupiireihin sekä opetusministeriöön merenkulun koulutusyksikköön ja opetushallituksen ammatillisen koulutuksen linjalle. Mahdollisia kommentteja varten tutkintaselostus lähetettiin myös asianomaisille luotseille, alusten suomalaisille edustajille, merenkulkulaitoksen sekä yleiselle että kartta- ja väyläosastoille, liikenne- ja viestintäministeriön merenkulkuyksikköön ja luotsiliittoon.

Merenkulkulaitoksen liikenneosastolta, Saaristomeren ja Suomenlahden merenkulkupiireiltä, sekä opetushallitukselta saatiin lausunnot, jotka ovat ohessa.

C4/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.94 Mt)

 
Julkaistu 7.4.1998