C14/1998M Kuivarahtialus ms GIA, karilleajo Helsingin edustalla 8.12.1998 (tutkintaselostusta ei julkaista)

Alustavassa selvityksessä on ilmennyt, että tapaukseen ei liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.


 
Julkaistu 8.12.1998