C12/1998M Kuivarahtialus ms PASSADEN, karilleajo Haapasaaren lähistöllä 17.12.1998 (tutkintaselostusta ei julkaista)

Alustavassa selvityksessä on ilmennyt, että tapaukseen ei liity yleisen turvallisuuden parantamisen kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkintaselostusta ei julkaista, mutta tutkinta-aineisto on arkistoitu Onnettomuustutkintakeskuksen arkistoon.


 
Julkaistu 17.12.1998